Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

Informacja dotycząca konieczności złożenia oświadczenia o wystąpieniu szkód w uprawach rolnych

W związku z wystąpieniem w ostatnim czasie silnych opadów deszczu mogących powodować szkody w uprawach rolnych Kierownik Krakowskiego Biura Powiatowego ARiMR zwraca się z prośbą o udostępnienie informacji na tablicy ogłoszeń, wśród sołtysów dotyczącej konieczności złożenia oświadczenia o wystąpieniu szkód w uprawach.
 
W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej, które mogą mieć wpływ na powierzchnię kwalifikującą się do płatności lub liczbę zwierząt kwalifikujących się do płatności związanych do zwierząt lub gdy rolnik nie mógł wypełnić swoich zobowiązań w zakresie przestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności lub gdy rolnik nie mógł złożyć wniosku lub zmiany do wniosku w terminie, rolnik powinien złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności oraz dostarczyć dowód/dy potwierdzający/e wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej.
 
Rolnik powinien złożyć pisemne Oświadczenie o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej, które powinno zawierać:
1.      Numer identyfikacyjny gospodarstwa,
2.      Imię i nazwisko rolnika,
3.      Adres zamieszkania,
4.      Numery działek ewidencyjnych zadeklarowanych we wniosku o płatności na których wystąpiły szkody wraz z podaniem rodzaju uprawy.
 
Do wyżej wymienionego oświadczenia rolnika należy dołączyć pisemne oświadczenia dwóch świadków (druk w załączniku).
 
Jeżeli rolnik do dnia wydania decyzji dostarczył dowody potwierdzające działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności i
zostały one uznane przez Kierownika BP za stanowiące podstawę do uznania wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, rolnik
zachowuje prawo do uzyskania płatności do gruntów rolnych lub zwierząt, których dotyczyło działanie siły wyższej lub nadzwyczajne okoliczności,
pod warunkiem, że grunty te lub zwierzęta spełniały warunki kwalifikowalności w dniu wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych
okoliczności. W przypadku, gdy grunt/zwierzę nie spełniało warunków kwalifikowalności w dniu złożenia wniosku o płatność, nie kwalifikuje
się do przyznania pomocy z tytułu wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.
 
 
 
Wyżej wymienione dokumenty można złożyć w siedzibie Biura Powiatowego ARiMR w Krakowie przy ul. Promienistych 1 lub przesłać pocztą na adres
Biuro Powiatowe ARiMR w Krakowie, ul. Promienistych 1, 31-481 Kraków
 
Załącznik:
Oświadczenie
 
 
 
 
 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: