Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany

 Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej

w dniu 3 września 2020 roku o godz. 12.00

w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

 Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, Komisji Gospodarczo – Komunalnej i Komisji Oświatowo – Społecznej.

 
Porządek posiedzenia:
I.    Dyskusja i opiniowanie uchwał :
1.    w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2020 rok Nr XVI/159/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2019 roku,
2.    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany,
3.    w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach za rok 2019,
4.    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości,
5.    w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarach,
6.    w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
7.    w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mogilany,
8.    w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
9.    w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogilany,
10.    w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
II.    Sprawy bieżące.
 
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetowej
Zofia Węglarz
 
 
Informacja dla Mieszkańców dot. obrad Komisji Rady Gminy Mogilany zaplanowanych na dzień 3 września 2020 r. na godz.12.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Mogilany,
W celu zapewnienia jawności działania organów gminy, co obejmuje w szczególności prawo obywateli do wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia komisji -  art.11b ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020, poz.713) oraz mając na uwadze obowiązujący nadal w kraju stan epidemii i konieczność zapewnienia daleko idących środków ostrożności we wszelkich kontaktach, zwłaszcza podczas zebrań, posiedzeń, zgromadzeń itp. prosimy osoby, chcące uczestniczyć w obradach Komisji Rady Gminy Mogilany dnia 3 września b.r. o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu w Biurze Rady Gminy Mogilany pod nr tel. 12 4445247, 12 2701013 wew.247 do środy tj. 2 września b.r. do godz.15.00.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: