Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Oświatowo - Społecznej Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Oświatowo-Społecznej

w dniu 3 września 2020 roku o godz. 12.00

w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

 Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, Komisji Gospodarczo – Komunalnej i Komisji Oświatowo – Społecznej.

Porządek posiedzenia:
I.    Dyskusja i opiniowanie uchwał :
1.    w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2020 rok Nr XVI/159/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2019 roku,
2.    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany,
3.    w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach za rok 2019,
4.    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości,
5.    w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarach,
6.    w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
7.    w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mogilany,
8.    w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
9.    w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogilany,
10.    w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
II.    Sprawy bieżące.
 
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Oświatowo - Społecznej
 
Mateusz Paszta
 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Mogilany,

Informacja dla Mieszkańców dot. obrad Komisji Rady Gminy Mogilany zaplanowanych na dzień 3 września 2020 r. na godz.12.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

W celu zapewnienia jawności działania organów gminy, co obejmuje w szczególności prawo obywateli do wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia komisji -  art.11b ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020, poz.713) oraz mając na uwadze obowiązujący nadal w kraju stan epidemii i konieczność zapewnienia daleko idących środków ostrożności we wszelkich kontaktach, zwłaszcza podczas zebrań, posiedzeń, zgromadzeń itp. prosimy osoby, chcące uczestniczyć w obradach Komisji Rady Gminy Mogilany dnia 3 września b.r. o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu w Biurze Rady Gminy Mogilany pod nr tel. 12 4445247, 12 2701013 wew.247 do środy tj. 2 września b.r. do godz.15.00.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: