Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713, dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany,
 
zwołuję XXIII Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się

w dniu 26 listopada 2020 roku o godz. 14.00
w sali narad Urzędu Gminy Mogilany
 
 
Stosownie do art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w załączeniu porządek obrad wraz z  projektami uchwał.
 
Porządek obrad:
I.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II.    Przedstawienie porządku obrad.
III.    Informacja Wójta Gminy Mogilany w okresie międzysesyjnym.
IV.    Dyskusja i podjęcie uchwał:

1. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2020 rok Nr XVI/159/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2019 roku,
2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany,
3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
4. w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w latach 2020 – 2021,
5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Mogilany a Zarządem Powiatu Krakowskiego dotyczącego przejęcia zadania publicznego zarządzania drogą,
6. w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w roku 2021,
7. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mogilany na lata 2021 – 2027,
8. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Mogilany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok,
9. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Mogilany na lata 2021 - 2030, w tym trybu konsultacji,
10. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mogilany na lata 2021-2030,
11. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego,
12. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  miejscowości Włosań,
13. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych wzdłuż drogi krajowej nr 7 w miejscowościach Libertów, Gaj, Mogilany, Włosań,
14. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miejscowości Mogilany, gmina Mogilany,
15. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części miejscowości Mogilany, gmina Mogilany,
16. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  miejscowości Libertów,
17. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  miejscowości Lusina,
18. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  miejscowości Konary,
19. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  miejscowości Gaj,
20. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Buków i miejscowości Kulerzów,
21. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brzyczyna i miejscowości Chorowice,
22. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mogilany.
 
V.    Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
VI.    Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
VII.   Interpelacje i zapytania.
VIII.  Wolne wnioski.
IX.    Zamknięcie obrad sesji.
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Zbigniew Staszczak
 
 
 
 
 
 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: