Logo

Posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej

Zaproszenie na posiedzenie
Komisji Gospodarczo-Komunalnej
Rady Gminy Mogilany
która odbędzie się w dniu:
27 maja (środa) 2015 r. o godz. 13.00
w sali narad Urzędu Gminy Mogilany. 

Proponowany porządek obrad:

I. Dyskusja i zaopiniowanie uchwał w sprawie:1.zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2015 Nr V/25/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 stycznia 2015 roku;

2.zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mogilany na lata 2015 – 2023;
3.przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce wraz z odpowiedzią na skargę;
4.przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce wraz z odpowiedzią na skargę;
5.w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce wraz z odpowiedzią na skargę.II. Zadania zrealizowane (projekty zatwierdzone w budżecie, drogi gminne, itp.).

III. Zadania zlecone  (projekty, przetargi itp.).
IV. Zadania do zrealizowania w najbliższym terminie. Czy zostały już w tym zakresie ogłoszone przetargi.
V. Sprawy bieżące  zgłoszenia przez mieszkańców.
                                
                                
                                Przewodniczący Komisji
                                      Grzegorz Malik 
 
                                
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                     
o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest
zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia
 mu brania udziału w pracach organów gminy.
Podziel się na:
© Mogilany.pl. 2014 Projekt i wykonanie Canviar.pl