Menu

Informacja dot. Dofinansowania na wymianę pieców i kotłów na 2017r. w ramach ,, Programu Ograniczenia Niskiej Emisji”

Szanowni  Państwo,
Wojewódzki Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że uchwałą Zarządu z dnia 20.06.2017r. odrzuca wniosek o dotację w wysokości  1.107.540,00 zł na realizację zadania pn. ,, Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Mogilany poprzez wymianę niskowydajnych, nieekologicznych palenisk i kotłów”.

Wpłynęło…

Czytaj więcej: Informacja dot. Dofinansowania na wymianę pieców i kotłów na 2017r. w ramach ,, Programu Ograniczenia Niskiej Emisji”

Dyżur w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Szanowni Państwo !
Uprzejmie informujemy, że w miesiącu lipiec PSZOK będzie czynny także w sobotę  tj. dnia 8 lipca w godzinach od 8.00 do 13.00. O dyżurach w sobotę w kolejnych miesiącach będziemy Państwa informować na bieżąco.
 
Adres Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych :
Gaj, ul. Zadziele 43, 32-031 Mogilany
tel. 12 444-52-02

Czytaj więcej: Dyżur w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Przebudowa drogi powiatowej (ul.Świątnicka) łączącej Gminę Mogilany z siecią TEN-T

W dniu dzisiejszym tj. 30.06.2017r. podpisano umowę partnerską na przebudowę drogi powiatowej łączącej Gminę Mogilany z siecią TEN-T. Projekt realizowany jest w partnerstwie, w skład którego wchodzą: Gmina Mogilany i Powiat Krakowski. Całkowita wartość projektu to prawie 9,00 mln zł , z czego dofinansowanie ze środków funduszy europejskich wyniesie około…

Czytaj więcej: Przebudowa drogi powiatowej (ul.Świątnicka) łączącej Gminę Mogilany z siecią TEN-T

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: