Menu

WYMIANA PIECÓW WĘGLOWYCH METROPOLITARNY PROGRAM PROMOCJI POSTAW NISKOEMISYJNYCH

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że zakończyliśmy nabór wniosków do głównej listy osób wnioskujących o przystąpienie do programu „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany” dofinansowanie w ramach poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, którego celem jest poprawa jakości…

Czytaj więcej: WYMIANA PIECÓW WĘGLOWYCH METROPOLITARNY PROGRAM PROMOCJI POSTAW NISKOEMISYJNYCH

Komunikat dla Małopolski północnej na dzień 17.11.2017

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Działania ochronne:

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze…

Czytaj więcej: Komunikat dla Małopolski północnej na dzień 17.11.2017

Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe przygotowujące do aplikowania o wsparcie w zakresie rozwijanie działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020

Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe przygotowujące do aplikowania o wsparcie w zakresie rozwijanie działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020
W związku z planowanym w grudniu 2017 roku naborem wniosków na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej, stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa  zaprasza wszystkich mieszkańców gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne oraz Zabierzów na bezpłatne spotkania szkoleniowe przygotowujące do aplikowania o wsparcie w tym zakresie.

Spotkania odbędą się…

Czytaj więcej: Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe przygotowujące do aplikowania o wsparcie w zakresie rozwijanie działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020

Ogłoszenie o XII przetargu na sprzedaż działki w Bukowie oraz ogłoszenie o XIII przetargu na sprzedaż działek w Chorowicach

Wójt Gminy Mogilany ogłasza  przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mogilany: ogłoszenie o XII przetargu na sprzedaż działki w Bukowie oraz ogłoszenie o XIII przetargu na sprzedaż działek w Chorowicach
 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o XII przetargu na sprzedaż działki w Bukowie oraz ogłoszenie o XIII przetargu na sprzedaż działek w Chorowicach

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: