Menu

Przypomnienie o obowiązkach sprawozdawczych za 2014 r

W nawiązaniu do pisma Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego , Urząd Gminy informuje o zbliżającym się okresie rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami:

1.    Podmioty korzystające ze środowiska powinny wnieść opłatę oraz przedłożyć wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania…

Czytaj więcej: Przypomnienie o obowiązkach sprawozdawczych za 2014 r

Konsultacje dot. projektu programu współpracy Gminy Mogilany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Urząd Gminy Mogilany prosi o zapoznanie się z projektem programu współpracy Gminy Mogilany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
 
Uwagi i zastrzeżenia do przedmiotowego projektu Programu można składać pisemnie do dnia 18 grudnia 2014 r. liczy się data wpływu do UG, na adres…

Czytaj więcej: Konsultacje dot. projektu programu współpracy Gminy Mogilany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

INFORMACJA DLA NGO

INFORMACJA DLA NGO

Szanowni Państwo,


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 roku ze środków pochodzących z krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Celem programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione…

Czytaj więcej: INFORMACJA DLA NGO

Wprowadzenie sobotnich rozkładów jazdy w niektóre dni robocze

Szanowni mieszkańcy,
uprzejmie informujemy, iż Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Zbiorowego w Krakowie informuje, że ze względu na zmniejszone zapotrzebowanie na transport zbiorowy w dniach:
- 02.01.2015r. (piątek),
- 05.01.2015r. (poniedziałek),
- 05.06.2015r. (piątek po Bożym Ciele)
Komunikacja Miejska na terenie Miasta Krakowa oraz Miast i Gmin, które przystąpiły…

Czytaj więcej: Wprowadzenie sobotnich rozkładów jazdy w niektóre dni robocze

Informacja dla obywateli dot. chmury radioaktywnej nad Polską - Awaria na Ukrainie

Sytuacja na Ukrainie: brak jakiegokolwiek zagrożenia w związku z incydentem w elektrowni jądrowej na Ukrainie – 5 grudnia 2014 r.

W związku z rozpowszechnianiem przez nieodpowiedzialne osoby nieprawdziwej informacji o zagrożeniu spowodowanym incydentem w ukraińskiej elektrowni jądrowej Zaporoże na Ukrainie, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że brak jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego dla Polski.…

Czytaj więcej: Informacja dla obywateli dot. chmury radioaktywnej nad Polską - Awaria na Ukrainie

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: