Menu

Delegacja z Mogilan w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

1 kwietnia 2014 r. do Warszawy przyjechała delegacja z Mogilan na spotkanie robocze w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, w sprawie poprawy bezpieczeństwa na Zakopiance.

Ze strony ministerialnej w spotkaniu wzięli udział: Zbigniew Rynasiewicz - Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową oraz czteroosobowa delegacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych…

Czytaj więcej: Delegacja z Mogilan w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

„Aktywna integracja szansą dla Ciebie i Twojej rodziny”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach zaprasza do składania ofert na  realizację zadania:

konsultacje indywidualne i warsztaty grupowe, realizowane przez psychologa i doradcę zawodowego, dla uczestników projektu systemowego „Aktywna integracja szansą dla Ciebie i Twojej rodziny” finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferty należy składać do dnia 11 czerwca 2014 r.…

Czytaj więcej: „Aktywna integracja szansą dla Ciebie i Twojej rodziny”

Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2014

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w IV edycji konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej. Do 30 czerwca 2014 roku należy dokonywać zgłoszeń małopolskich firm, których działalność gospodarcza służy realizacji celów społecznych.

Do udziału ROPS zaprasza zarejestrowane w województwie małopolskim:
• organizacje pozarządowe oraz  kościelne jednostki
organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą,
• spółdzielnie…

Czytaj więcej: Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2014

Małopolska Nagroda Gospodarcza 2014

Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa serdecznie zaprasza przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2014.

Celem Nagrody jest promowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Małopolskiego oraz inspirowanie ich rozwoju, promowanie postaw proinwestycyjnych i konkretnych dokonań innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności między przedsiębiorcami.

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

  1. mały przedsiębiorca…

Czytaj więcej: Małopolska Nagroda Gospodarcza 2014

Informacja o sporządzeniu i wyłożeniu do wglądu spisu osób

Informacja o sporządzeniu i wyłożeniu do wglądu spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Stosownie do art.36 §3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U.nr 21, poz.112  z późn.zm.) powiadamia się, że zostały sporządzone spisy osób, którym…

Czytaj więcej: Informacja o sporządzeniu i wyłożeniu do wglądu spisu osób

Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego

Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 02/2015 z 10 lutego 2015 r., znak WI-IX.7820.1.50.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn: „Rozbudowa drogi krajowej nr 7 polegająca na budowie kładki dla pieszych w km 677+480 nad droga krajowa nr 7 w miejscowości Gaj, gmina Mogilany, powiat krakowski"
 

Czytaj więcej: Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: