Menu

Ogłoszenie

Wójt Gminy Mogilany ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Mogilany w okresie od 10 czerwca 2015 r. do 30 września 2015 r.
 

Czytaj więcej: Ogłoszenie

Uwaga! Rusza projekt „Pierwszy dzwonek”!

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Mogilanach uprzejmie informuje o możliwości przystąpienia w 2015 r. Gminy Mogilany do projektu „Pierwszy dzwonek”. Projekt przygotowany przez Zarząd Województwa Małopolskiego polega na przyznaniu dotacji na udzielenie wsparcia dla rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.

O wsparcie w ramach programu „Pierwszy dzwonek”…

Czytaj więcej: Uwaga! Rusza projekt „Pierwszy dzwonek”!

Spis Członków Izb Rolniczych do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy

W dniu 31 maja 2015 roku w Sali Narad Urzędu Gminy Mogilany w godzinach od 8:00 do 18:00 odbędą się wybory Członków do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej.
Uprawnionymi do udziału w głosowaniu w wyborach do izb rolniczych są:
  1. osoby fizyczne i prawne będące płatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o…

Czytaj więcej: Spis Członków Izb Rolniczych do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: