Menu

Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2014

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w IV edycji konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej. Do 30 czerwca 2014 roku należy dokonywać zgłoszeń małopolskich firm, których działalność gospodarcza służy realizacji celów społecznych.

Do udziału ROPS zaprasza zarejestrowane w województwie małopolskim:
• organizacje pozarządowe oraz  kościelne jednostki
organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą,
• spółdzielnie…

Czytaj więcej: Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2014

Małopolska Nagroda Gospodarcza 2014

Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa serdecznie zaprasza przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2014.

Celem Nagrody jest promowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Małopolskiego oraz inspirowanie ich rozwoju, promowanie postaw proinwestycyjnych i konkretnych dokonań innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności między przedsiębiorcami.

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

  1. mały przedsiębiorca…

Czytaj więcej: Małopolska Nagroda Gospodarcza 2014

Informacja o sporządzeniu i wyłożeniu do wglądu spisu osób

Informacja o sporządzeniu i wyłożeniu do wglądu spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Stosownie do art.36 §3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U.nr 21, poz.112  z późn.zm.) powiadamia się, że zostały sporządzone spisy osób, którym…

Czytaj więcej: Informacja o sporządzeniu i wyłożeniu do wglądu spisu osób

Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego

Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 02/2015 z 10 lutego 2015 r., znak WI-IX.7820.1.50.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn: „Rozbudowa drogi krajowej nr 7 polegająca na budowie kładki dla pieszych w km 677+480 nad droga krajowa nr 7 w miejscowości Gaj, gmina Mogilany, powiat krakowski"
 

Czytaj więcej: Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego

Coraz silniejsza współpraca podkrakowskich gmin

Gmina Mogilany od kilku lat współpracuje z sąsiednimi gminami, lecz od 4 lutego 2014 r., dzięki podpisaniu umowy o dofinansowaniu projektu „Razem Blisko Krakowa - zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego”, współpraca z gminami Czernichów, Skawina, Liszki i Świątniki Górne zyskała nowy wymiar.

Dzięki realizacji tego projektu  nasza gmina wraz z gminami partnerskimi zyska szereg dokumentów o charakterze technicznym i planistycznym. Dokumenty te będą dotyczyły m.in. projektów kanalizacyjnych, zagospodarowania terenów rekreacyjnych oraz projektów z zakresu ochrony środowiska. Ponadto w ramach projektu powstanie jedna strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Blisko Krakowa, czyli terenu wszystkich gmin wchodzących w skład partnerstwa oraz szereg strategii sektorowych dotyczących m.in. tematyki czasu wolnego, edukacji czy społeczeństwa obywatelskiego.…

Czytaj więcej: Coraz silniejsza współpraca podkrakowskich gmin

1% dla OSP

1% dla OSP

Informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych, istnieje możliwość przekazania 1% na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu naszej gminy. Aby prawidłowo przekazać 1%, należy w pozycji 124 wpisać nr KRS 0000116212, a następnie w pozycji 125 kwotę 1%. W pozycji 126, należy wskazać która jednostka OSP ma otrzymać Państwa 1% (OSP…

Czytaj więcej: 1% dla OSP

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: