Menu

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Mogilany

Uprzejmie zapraszam na III Sesję Rady Gminy Mogilany
która odbędzie się w dniu:
19 grudnia (piątek) 2014 r. o godz. 13.00
w sali narad Urzędu Gminy Mogilany.
 
Proponowany porządek obrad:

I. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy Mogilany.
II. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy Mogilany.
III. Ustalenie i powołanie składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy wraz z przyjęciem stosownych uchwał:
 
         1.  Komisji Rewizyjnej,
         2.  Komisji Budżetowej,
         3.  Gospodarczo - Komunalnej,
         4.  Oświatowo - Społecznej.

IV. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
1. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mogilany;
2. zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej.
V.  Interpelacje i zapytania.
VI.  Wolne wnioski
                              
Przewodniczący Rady
Grzegorz Stokłosa
 
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest
zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia
mu brania udziału w pracach organów gminy.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: