Menu

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mogilany zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
 
ROK 2015
 
a)Zmieszane odpady komunalne
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansenwinkel Kraków Sp. Z o.o. ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków
 • MIKI Recykling Sp. z o.o. ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków

b)Odpady biodegradowalne

 • Firma Usługowo Handlowa KOP-EKO, Szczepan Trzupek, Zalesiany 1, 32-420   Gdów
c) Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansenwinkel Kraków Sp. Z o.o. ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków
 • MIKI Recykling Sp. z o.o. ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków

ROK 2014

a) Zmieszane odpady komunalne
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansenwinkel Kraków Sp. Z o.o. ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków
 • MIKI Recykling Sp. z o.o. ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków
 • Zakład Gospodarki Komunalnej Bolesław Sp. z o.o., ul. Osadowa 1, 32-329     Bolesław
b) Odpady biodegradowalne
 • BM Recykling Sp. z o. o. ul. Powstańców Styczniowych 15, 32-500 Chrzanów (Kompostownia)
 • Firma Usługowo Handlowa KOP-EKO, Szczepan Trzupek, Zalesiany 1, 32-420   Gdów
 • MIKI Recykling Sp. z o.o. ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansenwinkel Kraków Sp. Z o.o. ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków
 • Ekolog ul. Matematyków Krakowskich 122, 30-698 Kraków. Zakład produkcyjny ul. Jedynaka 24a, 32-020 Wieliczka
 • Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Wodna 4, 30-556; Zakład produkcyjny: Kraków ul. Drużbacka 1
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze
 • P.H.U Ekopartner Andrzej Liszka, ul. Drewniana 6, 30-556 Kraków
c) Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansenwinkel Kraków Sp. Z o.o. ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków
 • MIKI Recykling Sp. z o.o. ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków
 • Zakład Gospodarki Komunalnej Bolesław Sp. z o.o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław
ROK 2013

a) Zmieszane odpady komunalne
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansenwinkel Kraków Sp. Z o.o. ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków
 • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Krakowie, ul. Krzemieniecka 40, 30-694 Kraków
 • MIKI Recykling Sp. z o.o. ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków
 • Zakład Gospodarki Komunalnej Bolesław Sp. z o.o., ul. Osadowa 1, 32-329  Bolesław

b) Odpady biodegradowalne
 • BM Recykling Sp. z o. o. ul. Powstańców Styczniowych 15, 32-500 Chrzanów (Kompostownia)
 • Sita Małopolska Sp. z o.o., ul. Kosiarzy 5A, 30-731 Kraków (Kompostowania)
 • Sortownia Odpadów Komunalnych Barycz, ul. Krzemieniecka 40, 30-694 Kraków
 • Kompostownia Odpadów Zielonych Barycz, ul. Krzemieniecka 40, 30-694 Kraków
 • MIKI Recykling Sp. z o.o. ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansenwinkel Kraków Sp. Z o.o. ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków
 • Ekolog ul. Matematyków Krakowskich 122, 30-698 Kraków. Zakład produkcyjny ul. Jedynaka 24a, 32-020 Wieliczka
c) Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansenwinkel Kraków Sp. Z o.o. ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków
 • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Krakowie, ul. Krzemieniecka 40, 30-694 Kraków
 • Zakład Gospodarki Komunalnej Bolesław Sp. z o.o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
 • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
 • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
 • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: