Menu

Zużyte odpady elektryczne i elektroniczne

Zużyte odpady elektryczne i elektroniczne poza dwukrotną zbiórką w roku przewidzianą w harmonogramie wywozu w 2016 roku należy przekazać do zlokalizowanego na terenie Gminy Mogilany Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gaju,
ul. Zadziele 43, 32-031 Mogilany.

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mogilany jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski, ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków.

Zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę harmonogramem zbiórka odpadów wielkogabarytowych spod nieruchomości, w tym odpadów elektrycznych i elektronicznych odbywa się w następujących terminach:

 

Miejscowość

Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon

Gaj 1 (Cicha, Grzmiąca, Klimówka, Myślenicka, Pod Górą, Pogórze, Słoneczna, Sosnowa, Spadzista, wesoła, Widokowa, Wzgórze, Zalesie)

5 wrzesień 2016

Gaj 2 (Akacjowa, Gen. Józefa Bema, gaik, Gilówka, Kotarbówki, Księżówka, Kwiatowa, Latochówki, Lipowa, Łąkowa, Maryjna, Nowa, Parkowa, Polna, Rudawa, Szkolna, Wąska, Wąwozowa, Zadziele, Zgody)

1 wrzesień 2016

Libertów 1 (Bartnicka, Borowa, Korczynowa, Olszyńska, Płomienna, Spacerowiczów, Szlachecka, Zgodna)

9 wrzesień 2016

Libertów 2 (Gajowa Łąka, Jana Pawła II, Ligustrowa, Rumiana, srebrna, Św. Floriana, Zagajnik)

12 wrzesień 2016

Libertów 3 (Południowa, Pogórze, Przydworska, Słoneczna, Sportowców, Św. Brata Alberta, Wesoła, Widokowa)

13 wrzesień 2016

Libertów 4 (Góra Libertowska, Gwiezdna, Jabłoniowa, Leśny Stok, Magnoliowa, Przylesie, Świetlista)

14 wrzesień 2016

Lusina

12 wrzesień 2016

Włosań

8 wrzesień 2016

Mogilany 1 (Akacjowa, Brzozowa, Cegielniana, Celiny, Dębowa, Działy, Górska, Klonowa, jaworowa, Krakowska, Krótka, ks. Józefa Mazurka, Leśna, Markoszów, Nowa, Skawińska, osiedlowa, Skrzyszów, Sportowa, Światnicka)

5 wrzesień 2016

Mogilany 2 (Cicha, Grodzka, Jaśminowa, Kolorowa, Kwiatowa, Leszka Białego, Łobzowska, Magnoliowa, Myślenicka, Leszczynowa, Oskara Kolberga, Parkowa, Rynek,Rzemieślnicza, Słowiańska, Spacerowa, Spokojna, Szkolmna, św. Bartłomieja Apostoła, Wesoła, Widokowa, Zakopiańska, Zagórksa)

13 wrzesień 2016

Mogilany 3 (Mogilańska, Bukowa, Lipowa, stroma, Ogrodowa, os. Parkowe Wzgórze, Podedworze, Podgórksa, Południowa, Rzymska, Słoneczna, Wschodnia, Żary))

5 wrzesień 2016

Konary

2 wrzesień 2016

Chorowice, Brzyczyna

8 wrzesień 2016

Buków, Kulerzów

6 wrzesień 2016

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: