Menu

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: (zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/209/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 8 marca 2013 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty)


-w sposób nieselektywny : 17,00 zł miesięcznie od osoby


-w sposób selektywny
:

  • 10,00 zł miesięcznie od osoby -w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez 1 lub 2 osoby
  • 9,00 zł miesięcznie od osoby -w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez 3 lub 4 osoby
  • 8,00 zł miesięcznie od osoby -w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez 5 lub 6 osób
  • 7,00 zł miesięcznie od osoby -w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez 7 lub 8 osób
  • 6,00 zł miesięcznie od osoby -w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez 9 i więcej osób

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na indywidualny, przypisany do danej nieruchomości numer rachunku bankowego. Indywidualny rachunek bankowy jest różny od numeru konta bankowego dotyczącego płatności związanych z podatkiem od nieruchomości czy opłat za wodę.


Ustala się, że miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z dołu, w okresach miesięcznych bez wezwania, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty np. za miesiąc luty 2016 r, opłatę należy uiścić do końca lutego 2016 r.  Wyjątek stanowi rata za miesiąc styczeń danego roku, którą należy uiszczać do końca lutego danego roku.

 

Opłaty nie uiszczone w wyznaczonym terminie będą podlegały przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: