Menu

Wykonanie obróbek blacharskich kominów w SP im. Oskara Kolberga w Bukowie, Buków 1, 32-031 Mogilany

"Wykonanie obróbek blacharskich kominów w SP im. Oskara Kolberga w Bukowie, Buków 1, 32-031 Mogilany".

Wykonano prace remontowo - konserwacyjne trzech kominów w budynku Szkoły podstawowej w Bukowie, w których należało wykonać nowe obróbki blacharskie na styku połaci dachowych i kominów oraz wykonać uszczelnienie silikonem dekarskim miejsc kotwiących blacharkę. Kominy w ilości 3 szt. o wymiarach ok. 2,6mx0,6m, zlokalizowane: 1 szt. - w układzie prostopadłym do kalenicy dachu na jego szczycie, 1 szt. - w układzie równoległym do kalenicy dachu na połaci zachodniej, 1 szt. - w układzie równoległym do kalenicy dachu na połaci wschodniej.

Wartość zadania - remont całości, zgodnie z podpisaną umową - 5 904, 00 PLN.

BukowKominy

Zrealizowane inwestycje - 2016

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: