Menu

Budowa chodnika w Mogilanach wraz z budową odwodnienia, kanalizacji deszczowej oraz zjazdów indywidualnych na ul. Zakopiańskiej

Wykonawca: „TROBUD” Zakład Budowlano Handlowo-Usługowy, Jadwiga Trojszczak, 32-091 Michałowice, Zerwana 56

Przedmiot umowy: Budowa chodnika w Mogilanach wraz z budową odwodnienia, kanalizacji deszczowej oraz zjazdów indywidualnych na ul. Zakopiańskiej - odcinek od Bazy GDDKiA do końca ul. Zakopiańskiej

Wartość brutto umowy: 384 347,93 zł

Termin realizacji: 12.05.2015- 31.07.2015

Nadzór lub osoba odpowiedzialna z ramienia UG Mogilany: Jan Duszyk, Zbigniew Klimończyk

W trakcie realizacji

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: