Menu

Mienie komunalne

Mienie komunalne - zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym, własność gminy oraz inne prawa majątkowe należące do gminy, związków do których należy dana gmina.

Nabywanie mienia komunalnego przez gminę następuje:

1.Na podstawie ustawy.
2.Przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy .
3.W wyniku przekazania przez administrację rządową - w drodze rozporządzenia.
4.W wyniku własnej działalności gospodarczej.
5.Przez inne czynności prawne.
6.W innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Zapoznaj się z Zarządzeniem Wójta Gminy Mogilany w sprawie sporządzenia planu wykorzystania zasobu mienia komunalnego Gminy Mogilany

Stan mienia komunalnego w 2011 roku

Stan mienia komunalnego w 2012 roku
Załącznik do Zarządzenia Nr 48/12 Wójta Gminy Mogilany z dnia 23 marca 2012 roku

Stan mienia komunalnego w 2013 roku
Załącznik do Zarządzenia Nr 63/13 Wójta Gminy Mogilany z dnia 10 kwietnia 2013 roku
 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: