Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mogilany

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę do realizacji inwestycji w gminie. Gmina Mogilany posiada 20 planów zagospodarowania przestrzennego, z czego jeden został zaskarżony i trwa postępowanie w tej sprawie.

Niemal cały obszar Gminy Mogilany jest objęty obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego, opracowanymi w latach 2001-2006.  

» Zobacz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. SERWIS MAPY.

Dla łatwiejszej nawigacji po serwisie mapy zapoznaj się z instrukcją użytkownika (wyciąg z instrukcji aplikacji Geoxa Viewer) [PDF  420kB].

Serwis ma charakter informacyjno-poglądowy i nie może stanowić podstawy do podejmowania działań o charakterze formalno-prawnym. 


W celu otrzymania wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania dla danej działki pobierz wniosek w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy lub skorzystaj z formularza dostepnego w Poradniku interesanta. Wypełniony wniosek należy złożyć w Punkcie Informacyjnym UG - I piętro (hol), w godzinach pracy urzędu.

 

Partnerzy:
Sasd Republika Węgierska - partner gminy mogilanyUntersteinach Republika Federalna Niemiec - partner gminy mogilanyPolitechnika Krakowska - partner gminy mogilanywrota Małopolski - regionalny portal informacyjnyZwiązek Powiatów Polskich