Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie
dyrektor: Magdalena Sechman
dyrektor w zastępstwie: mgr Marta Pałka

dane teleadresowe
adres: Libertów, ul. Jana Pawła II 43
30-444 Kraków 55
telefon: 12 270 30 33
telefaks: 12 270 30 33
e-mail: sp.libertow@interia.pl
http://www.splibertow.edupage.org
 

oferta edukacyjna

Szkoła stawia sobie za cel dobre przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia, a w przyszłości do czynnego i pełnego udziału w życiu społecznym i zawodowym. Uczniowie szkoły są wychowywani w duchu uniwersalnych humanistycznych wartości takich jak prawda, uczciwość i wolność. Mają zapewnioną wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, otwartą i przyjazną uczniom atmosferę pracy.

W roku 2006 szkoła została rozbudowana. Posiada piękną salę gimnastyczną, salę do gimnastyki korekcyjnej, 11 sal lekcyjnych, pracownię komputerową z dostępem do Internetu dla 11 stanowisk o przepustowości łącza 2048 kb/s. W bibliotece szkolnej znajduje się 5,5tys. woluminów i wciąż wzbogacamy jej zbiory. Sale lekcyjne wyposażone są w projektory i tablice interaktywne. Ich stosowanie powoduje, że zajęcia dydaktyczne są atrakcyjne.
W szkole uczniowie mogą zamawiać ciepłe posiłki przywożone na dłuższej przerwie przez firmę catteringową. Szkoła promuje zdrowe nawyki żywieniowe poprzez udział w programach Agencji Rynku Rolnego „Mleko w szkole” oraz „Owoce w szkole”
Szkoła oferuje obszerny program zajęć pozalekcyjnych. Prowadzone jest kółko teatralne, informatyczne, matematyczne, przyrodnicze, dziennikarskie, kółko szachowe oraz zajęcia SKS. Od godziny 12.00 do 17.00 pracuje świetlica szkolna.

Osiągnięcia Szkoły i więcej informacji o jej organizacji dostępne są na stronie: www.splibertow.edupage.org. Zapraszamy do jej odwiedzenia.

 

Partnerzy:
Sasd Republika Węgierska - partner gminy mogilanyUntersteinach Republika Federalna Niemiec - partner gminy mogilanyPolitechnika Krakowska - partner gminy mogilanywrota Małopolski - regionalny portal informacyjnyZwiązek Powiatów Polskich