Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach
dyrektor: mgr Monika Zatorska

adres: Konary 235, 32-031 Mogilany
tel./faks: 12 270 41 42
e-mail: spkonary@poczta.onet.pl
www: www.spkonary.pl

Koncepcja pracy szkoły:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach jest placówką oświatową sześcioklasową z oddziałem przedszkolnym. Uczy się w niej 74 uczniów. Zajęcia odbywają w systemie jednozmianowym; szkoła zapewnia opiekę nad dziećmi w godzinach od 8.00 do 16.30. Jest to pierwsza w Polsce tzw. szkoła gardnerowska, czyli pracująca na bazie praktycznego wykorzystania teorii inteligencji wielorakich, której twórcą jest Howard Gardner, profesor psychologii i neurologii Uniwersytetu w Harwardzie. Na bazie tej teorii została stworzona koncepcja Wielointeligentnej edukacji dla dziecka, której współautorką jest dyrektor szkoły, Monika Zatorska.

Szkoła zapewnia wspaniałe warunki do nauki: mało liczne klasy, bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną, pełną indywidualizację pracy z każdym uczniem. Atutem szkoły jest także nowoczesny, bardzo zadbany, funkcjonalnie wyposażony budynek: kolorowe i przytulne sale lekcyjne, gabinet do pracy indywidualnej (zajęcia logopedyczne i zajęcia wspierające potrzeby każdego dziecka), pracownia komputerowa, sala zajęć teatralnych, boiska sportowe, plac zabaw, sala do gier i zabaw ruchowych i muzycznych. W szkole działa biblioteka szkolna i filia biblioteki gminnej. Organizowane są liczne imprezy i uroczystości, wyjścia i wycieczki. Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne rozwijające wszystkie typy inteligencji oraz zainteresowania uczniów (m. in. działa Teatr Szkolny, zespół muzyczny „Kolorowe Nutki”, Klub Poligloty (zajęcia z elementami języka angielskiego, włoskiego, węgierskiego), Salon Gier Stolikowych, Klub Młodego Odkrywcy, Dekoratornia, Laboratorium Wiary, Kuchenne eksperymenty, Kraina Ruchu Twórczego,).

Dzięki współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mogilanach uczniowie wyjeżdżają nam zajęcia taneczne i plastyczne i tkackie.

Dzięki wielkiemu sercu i zaangażowaniu nauczycieli wszystkie wymienione zajęcia są dla uczniów bezpłatne.

Kadra pedagogiczna, pracownicy administracji i obsługi:

W szkole pracuje 11 nauczycieli, którzy są bardzo dobrze wykształceni, ambitni, życzliwi i uśmiechnięci. Otaczają troską i opieką każdego ucznia, starają się, aby każde dziecko czuło się dobrze w szkole, było docenione i mogło rozwinąć skrzydła. Mottem przewodnim pracy szkoły jest hasło: Każde dziecko jest zdolne, ale nie ma dwojga dzieci zdolnych w ten sam sposób.

Pracownicy obsługi i administracji dbają o to, aby szkoła była dla uczniów drugim domem.

Osiągnięcia:

Największe osiągnięcia w roku szkolnym 2011/12 naszych uczniów: Faustyna Nowak (kl. II) III miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim; Mariola Majda (kl. VI) II miejsce w kategorii solistów w Międzygminnym Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej; Magdalena Motyka (kl. VI) III miejsce w kategorii solistów w Międzygminnym Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej; Weronika Nawała (kl. III) I miejsce w Gminnym Konkursie

Poezji Własnej: ”Jesień wierszem malowana”; Klaudia Janisz (kl. V) I miejsce w Gminnym Konkursie Poezji Własnej: ”Jesień wierszem malowana”; Natalia Gubała (kl. III) II miejsce w Gminnym Konkursie „Ozdoba choinkowa”; Dajana Majda (kl.III) III miejsce w Gminnym Konkursie ”Ozdoba choinkowa”. Liczne sukcesy sportowe w Gminnych Konkursach: III miejsce chłopców w piłce koszykowej; III miejsce dziewczyn w piłce koszykowej; II miejsce chłopców w piłce halowej; III miejsce dziewczyn w piłce halowej; II miejsce chłopców w piłce siatkowej; III miejsce dziewczyn w tenisie stołowym. Znacznym osiągnięciem było wyróżnienie naszych uczniów w Małopolskim Konkursie Plastycznym „Mój portret” dla Jana Nowaka (kl.I) i Barbary Malec (kl.II). Od czterech lat uczniowie naszej szkoły są zapraszani przez władze Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na różnego rodzaju imprezy, które uświetniają swoimi występami muzyczno – tanecznymi.

Bezpieczeństwo:

Szkoła dysponuje miejscami parkingowymi do bezpiecznego odbioru uczniów przez rodziców. Budynek szkolny jest ogrodzony z trzech stron, teren oświetlony, monitorowany i chroniony. Co roku Komenda Powiatowa Policji przeprowadza kilka razy szkolenia uczniów na temat bezpieczeństwa drogowego i osobistego.

Partnerzy:
Sasd Republika Węgierska - partner gminy mogilanyUntersteinach Republika Federalna Niemiec - partner gminy mogilanyPolitechnika Krakowska - partner gminy mogilanywrota Małopolski - regionalny portal informacyjnyZwiązek Powiatów Polskich