Menu

Ostatnie wiadomości

mt_ignore

Informacje Urzędu Gminy

  • 1
  • 2
Wójt Gminy Mogilany oferuje:

18 sierpień 2014 Wiadomości

Wójt Gminy Mogilany oferuje:

Do sprzedaży: 1.  Nieruchomość niezabudowaną, objętą KW KR3I/00011793/7, położoną we wsi Libertów, oznaczoną jako działka nr 713/2 o pow. 0,6100 ha.   2.    Nieruchomość zabudowaną, objętą KW KR3I/00006590/6, położoną we wsi Konary, ozn. jako działka... Dalej

Ważna zmiana uprawnień do przejazdów  aglomeracyjnych

18 sierpień 2014 Zapowiedzi

Ważna zmiana uprawnień do przejazdów aglomeracyjnych

Ważna zmiana uprawnień do przejazdów  aglomeracyjnych od 1 września 2014 roku (rozszerzyli bezpłatne przejazdy na strefy dla rodzin wielodzietnych i tych z uprawnieniami socjalnymi)   Szczegóły w załączniku Dalej

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny

18 sierpień 2014 Wiadomości

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. To system zniżek dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych jak i w firmach prywatnych.Karta ułatwia rodzinom 3+ dostęp... Dalej

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

13 sierpień 2014 Wiadomości

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu Studium…

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Na... Dalej

„Nasze miejsce, nasza świetlica”

13 sierpień 2014 Wiadomości

„Nasze miejsce, nasza świetlica”

Szanowni Państwo, Zakończyliśmy realizację projektu  pn. „Nasze miejsce, nasza świetlica” – Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kulerzowie. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków unijnych w zakresie małych projektów w ramach... Dalej

Uroczyste otwarcie zaplecza sportowego w Gaju

11 sierpień 2014 Wiadomości

Uroczyste otwarcie zaplecza sportowego w Gaju

 W sobotę 2 sierpnia b.r. uroczyście otwarto i poświęcono budynek zaplecza sportowego w Gaju. Inwestycja ta była możliwa dzięki pozyskanym funduszom z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Otwarcia... Dalej

Z życia Gminy

  • 1
  • 2
Mogilany. Twoja Krew

01 sierpień 2014 Wydarzenia

Mogilany. Twoja Krew

3 sierpnia odbędzie się akcja Mogilany. Twoja Krew, która odbędzie się w Mogilanach, w ośrodku zdrowia przy ul. św. Bartłomieja Ap. 21. Jak wiemy w wakacje jest więcej wypadków, natomiast liczba krwiodawców... Dalej

31 lipiec 2014 Z życia Gminy

Delegacja z Mogilan w miejscowości Sasd na Węgrzech

W dniach od 25 do 26 lipca, w miejscowości partnerskiej Sasd na Węgrzech odbyły się uroczyste obchody 40-lecia Sasd Concert Wind Orchestra.  Na zaproszenie władz Sasd w  uroczystościach tych wzięła udział delegacja z... Dalej

III Gminny Konkurs Historyczny

02 lipiec 2014 Wydarzenia

III Gminny Konkurs Historyczny

„Dawno, dawno temu…- historia Polski za panowania dynastii Jagiellonów.”   - to temat   III Gminnego Konkursu  Historycznego , który organizuje nauczycielka historii  Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki  p.... Dalej

Projekt „Zdrów Jak Ryba” zakończony

01 lipiec 2014 Wydarzenia

Projekt „Zdrów Jak Ryba” zakończony

Celem Projektu było poszerzenie wiedzy w zakresie walorów zdrowotnych ryb i ich znaczenia w diecie człowieka. Zwiększenie spożycia ryb wśród uczniów szkół. Promocja skierowana była dla uczniów klas 1 – 6... Dalej

15 Majówka w Mogilańskim Dworze

12 czerwiec 2014 Wydarzenia

15 Majówka w Mogilańskim Dworze

W niedzielę, 8 czerwca b.r. odbyła się 15 Majówka w Mogilańskim Dworze, pod hasłem  „Plenerowy GOK- Mieszkańcy Mieszkańcom”. Organizatorem tej imprezy był Gminny Ośrodek Kultury przy udziale Gminy Mogilany. Piękna słoneczna... Dalej

Zapraszamy do udziału w zabawie „Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa 2014”

09 czerwiec 2014 Wydarzenia

Zapraszamy do udziału w zabawie „Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa 2014”

Szanowni Państwo, Zabawa "Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa 2014" to propozycja spędzania czasu wolnego dla rodzin z dziećmi w sobotnie lub niedzielne popołudnia. Udział w zabawie jest bezpłatny. Organizatorem zabawy jest Lokalna Grupa... Dalej

Gospodarka odpadami - informacje

  • 1
  • 2

24 wrzesień 2012 Odpady komunalne

Harmonogram wywozu odpadów w Gminie Mogilany w 2014 roku

Buków, Kulerzów Brzyczyna, Chorowice Gaj (ulice: Cicha, Grzmiąca, Klimkówka, Myślenicka, Pod Górą, Pogórze, Słoneczna, Sosnowa, Spadzista, Wesoła, Widokowa, Wzgórze, Zalesie) Gaj (ulice: Akacjowa, Gen. Józefa Bema, Gaik, Gilówka, Kotarbówki, Księżówka, Kwiatowa,... Dalej

24 wrzesień 2012 Odpady komunalne

Odpady gromadzone na posesjach niezamieszkałych

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne tj.: urzędy, kościoły, szkoły, przedszkola, biblioteki, ośrodki kultury, ośrodki kultu, sportu i rekreacji, restauracje, sklepy, zakłady produkcyjne, zakłady usługowe,... Dalej

24 wrzesień 2012 Odpady komunalne

Deklaracje ws odpadów

Kto powinien złożyć deklarację Deklarację powinien złożyć każdy właściciel nieruchomości, na której powstają odpady komunalne. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie... Dalej

24 wrzesień 2012 Odpady komunalne

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych oraz worków

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych oraz worków z segregacją na terenie Gminy Mogilany - odpady zmieszane (kosz) – 2 x w miesiącu - odpady segregowane (worki) – 1 x w miesiącu - odpady biodegradowalne... Dalej

24 wrzesień 2012 Odpady komunalne

Przepisy prawne

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity) Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku... Dalej

24 wrzesień 2012 Odpady komunalne

Jak segregować odpady

Każdy z nas chciałby żyć w czystym środowisku, czuć się dobrze w zadbanym otoczeniu, bez porzuconych śmieci w przydrożnych rowach i lasach. Wszyscy chcemy, aby nasza gmina była czysta, a... Dalej

2011

Zamówienia do 30 tys. euro

Partnerzy

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: