Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie

Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie
dyrektor:  Anna Słowik

 

dane teleadresowe: Buków 1, 32-031 Mogilany
telefon i telefaks: 12 2701069
e-mail: spbukow@interia.pl
www.spbukow-mogilany.edupage.org

oferta edukacyjna:

Nasza szkoła jest niewielką placówką, w której dzieci uczą się w 6 oddziałach szkolnych oraz w 2 oddziałach przedszkolnych. Niewielka liczba osób w klasach (od 12 do 16), pozwala nam na indywidualne podejście do każdego dziecka.
W pracy pedagogicznej korzystamy z autorskich i ogólnodostępnych programów nauczania, które dostarczają naszym uczniom wiedzy, rozbudzają w nich drzemiące talenty i uczą kreatywnego działania.
W szkole dużą wagę przywiązujemy do regionalnego wychowania, dlatego też tradycją szkoły stały się corocznie organizowane dwie imprezy środowiskowe mające na celu kultywowanie ludowych tradycji oraz integrację miejscowej społeczności.
Sukcesy, jakie odnosimy podczas konkursów, imprez środowiskowych, są efektem dojrzałej i harmonijnej pracy całego grona pedagogicznego, pracowników szkoły i rodziców, których opinie czy sugestie są dla nas bardzo istotne.

 

Szkoła stara się rozwijać zainteresowania uczniów poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych, takich jak:

 

  • Koło matematyczne
  • Koło polonistyczne
  • Koło przyrodnicze
  • Koło religijne
  • Koło biblijne
  • Koło języka angielskiego
  • Koło czytelnicze „Kraina baśni”
  • Zajęcia gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korekcji wad postawy
  • Zajęcia plastyczno – techniczne „Zręczne ręce”

 W szkole działa także świetlica środowiskowa w dwóch grupach wiekowych I-III i IV-VI            w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Na zajęcia świetlicowe uczęszcza 20 dzieci. W ramach zajęć realizowany jest program „Spójrz inaczej”. Dzieci wykonują prace plastyczne, techniczne, korzystają  z pracowni komputerowej. Organizowane są także gry i zabawy ruchowe oraz wycieczki.

Za pośrednictwem Urzędu Gminy w Mogilanach szkoła współpracuje z węgierską szkołą w Sasd. Uczniowie w czasie ferii zimowych uczestniczyli w spotkaniach, zabawach i rozgrywkach sportowych zorganizowanych dla wypoczywających u nas węgierskich dzieci. W ramach międzynarodowej wymiany, uczniowie część wakacji spędzali w ośrodku wypoczynkowym nad Balatonem, zwiedzali zabytki kultury węgierskiej i poznawali tradycje  kraju i regionu. W miarę zainteresowania rodziców organizowane są dla naszych uczniów „ zielone szkoły”  nad morzem.

Nasza szkoła pozyskuje środki z zewnątrz:

• Od września 2008 r. uczniowie mogą korzystać z pracowni internetowej otrzymanej w ramach PROGRAMU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
Nasza szkoła otrzymała 10 nowych stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem edukacyjnym, serwer z monitorem i systemem sieciowym, drukarkę sieciową, skaner, wideoprojektor oraz komputer przenośny.

• W naszej szkole wszystkie dzieci, których rodzice wyrazili zgodę, piją mleko dotowane przez Unię Europejską w ramach programu „SZKLANKA MLEKA”.

• Szkoła uczestniczy w ogólnopolskim projekcie zorganizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pt. „ŚLADY PRZESZŁOŚCI – ADOPTUJEMY ZABYTKI”, którego celem jest pomaganie lokalnym władzom w pozyskiwaniu funduszy na odnowę kapliczek w najbliższym otoczeniu. W roku szkolnym 2008/2009 szkolnym uczniowie adoptowali przydrożną kapliczkę św. Rozalii w Kulerzowie oraz zrealizowali film pt. „Ocalić od zapomnienia”. W tym roku adoptowali kolejną przydrożną kapliczkę Chrystusa Frasobliwego w Bukowie oraz zebrali fundusze na renowację wspomnianej kapliczki św. Rozalii. W szkole działa też Koło Śladowiczów mające na celu kultywowanie rodzimych tradycji.

• Od 2009 roku nasza szkoła bierze udział w programie ETNOLOG-ZALOGUJ SIĘ NA LUDOWO! Jest to program edukacyjny, w którym uczniowie pod opieką nauczyciela badają kulturę ludową swojej miejscowości, przyglądają się zanikającym już obrzędom i tradycjom. Jednocześnie uczą się, jak poprzez Internet, podzielić się swoimi spostrzeżeniami z uczniami z innych regionów Polski.
Naszym ogromnym sukcesem jest również udział w Targach Kultury Ludowej ETNOSHOW w Warszawie. W szkolnych prezentacjach uczestniczyło 20 szkół z całej Polski. Była to bardzo udana impreza, ponieważ mogliśmy przedstawić nasz 7-letni dorobek oraz uczyć się od innych szkół. Wielkie zainteresowanie wzbudził barwny strój krakowski, jak również hasający Lajkonik przynoszący szczęście dziewczętom. Ponadto mieliśmy możliwość udzielenia wielu wywiadów, a tym samym promowania naszej szkoły w kraju.

• W ramach programu RADOSNA SZKOŁA rząd przekazał naszej szkole wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole. Ich zadaniem jest zapewnienie możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci, związanymi z dużą aktywnością fizyczną.

• Od 2002 r. współpracujemy ze szkołą w Sasd i bierzemy udział w wymianie młodzieży.

• W tym roku sięgnęliśmy po środki unijne i skorzystaliśmy z projektu
„Polak Węgier dwa bratanki” w ramach programu Europe For Citizens Programme, Action 1 – Active Citizens for Europe, Measure 1.1 Town Twinning citizens' meetings. Dofinansowanie wyniosło 3.801,91 €.

• W 2010/2011 roku szk. nawiązaliśmy współpracę z polską szkołą w Dolinie (Ukraina). Gościliśmy ich w tym roku i skorzystaliśmy także z ich gościnności.
Aby sfinalizować wyjazd naszych uczniów na Ukrainę pozyskaliśmy sponsora, który pokrył znaczną część kosztów transportu.

• W roku szkolnym 2011/12 uczestniczymy w projektach „EKOGRA – wspólnie gramy, naturze pomagamy” oraz „Szlakiem patronów”

• Szkoła bierze także udział w programach promujących zdrowy styl odżywiania: „Owoce w szkole” realizowany przez ARR, którego celem jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży. W ramach programu dzieci z klas I-III otrzymywały porcje owocowo-warzywne.
„5 porcji warzyw, owoców lub soku”, którego celem jest edukacja uczniów klas I-III z zakresu zdrowego odżywiania.

• Od roku 2012/2013 będziemy uczestniczyć w programie „Moja szansa na sukces”

• Wystąpiliśmy z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2012 na dofinansowanie zadania w ramach Pilotażowego Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”. W ramach programu szkoła może otrzymać wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych. Uczniowie klas IV-VI otrzymają tablety, z których mogą korzystać w szkole w czasie zajęć lekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć.
 

BUDŻET NA ROK 2012:

830 166,00 zł – SZKOŁA
106 583,00 zł – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
RAZEM: 942 846,00 zł

nauczyciele:
W szkole zatrudnionych jest 13 nauczycieli, w tym 8 w pełnym, a 5 w niepełnym wymiarze godzin. 9 spośród nich posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, 2 mianowanego i 2 kontraktowego. Wszyscy nauczyciele ukończyli studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz przynajmniej jedne studia podyplomowe dające kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu.

 

 

osiągnięcia:
Nasi wychowankowie chętnie uczestniczą w konkursach pozaszkolnych odnosząc znaczące sukcesy
1. 29 września 2011r.
Konkurs plastyczny "Wspomnienie wakacji"
I miejsce - Kacper Mrowiec kl. I
2. 24 października 2011 r.
Konkurs plastyczny „Stop przemocy”
Wyróżnienie - Natalia Wcisło klasa IV
3. 5 grudnia 2011r.
Konkurs poetycki "Jesień wierszem malowana"
I miejsce - Karolina Turek - kl. VI
Wyróżnienie - Eryk Turek - kl. IV
4.
Konkurs plastyczny "Ozdoba choinkowa"
I miejsce - Karol Baranowski - klasa III
I miejsce - Joanna Klimczyk - klasa 0
5. 18 stycznia 2012 r.
VIII Gminny Przegląd Grup Kolędniczych i Widowisk Bożonarodzeniowych
„O ZŁOTY RÓG TURONIA”


• „Złoty Róg Turonia”

- dla młodszej grupy kolędniczej

• „Złoty Róg Turonia”

- dla starszej grupy

Jury ponadto postanowiło przyznać ROGI TURONIA dla nauczycielek: Agnieszki Turek, Marioli Pyzik, Violetty Baranowskiej, Jolanty Żmudy, Anny Dziuby ze Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga w Bukowie za bardzo dobre przygotowanie „Jasełek” Wandy Chotomskiej.
6. Przegląd przedstawień jasełkowych. Polskie zwyczaje bożonarodzeniowe
– Dom Kultury Zbydniowie - „Anioł pasterzom mówił”. –
I miejsce - dla starszej grupy wiekowej

7. Powiatowe Zawody Pływackie w Skawinie
V miejsce - Marta Jania – kl. V

8. Krakowska Matematyka 2011/2012

Góra Adam z kl. VI zakwalifikowany do etapu międzyszkolnego

9. GMINNY KONKURS HISTORYCZNY

V miejsce - Maciej Misior kl. V

10. Gminny Konkurs Recytatorski 2012
Kategoria – Szkoły podstawowe klasy I-III
I miejsce - Karol Baranowski klasa III
II miejsce – Gabriela Budek klasa III
III miejsce - Karolina Krupowies klasa I
Dawid Kokoszka klasa III
Wyróżnienia: Paulina Skop kl. I, Julia Mazur kl. I, Joanna Rządzik kl. II, Iga Banaś kl. III, Kamil Witt kl. III, Justyna Klimczyk kl. III, Kacper Mrowiec kl. I, Patrycja Musiał kl. II
Kategoria – Szkoły podstawowe klasy IV-VI
I miejsce – Eryk Turek klasa IV
II miejsce – Natalia Nidecka klasa IV
- Adrian Mrowiec klasa V
III miejsce - Karolina Turek klasa VI

11. Konkurs - Dekoracja wielkanocna
organizowany przez Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży ul. Wietora 15, 31-067 Kraków
I kategoria
• I miejsce: Karolina Turek
• II miejsce: Eryk Turek
Wyróżnienia:
• Aleksandra Mrowiec kl. VI
• Angelika Surówka kl. VI
• Martyna Wątorska kl. II
• Martyna Ożóg kl. IV

12. Konkurs - Kartka wielkanocna
Wyróżnienia:
• Joanna Rządzik kl. II
13. Konkurs plastyczny „Pisanka”
w kategorii dzieci młodsze do lat 8
I miejsce – Patrycja Musiał kl. II
II miejsce – Joanna Klimczyk kl. 0
w kategorii dzieci starszo od 8 do 13 lat
I miejsce Karolina Turek - kl. VI

infrastruktura: ilość sal lekcyjnych: 9.
Budynek szkolny powstał w latach 50-tych. W latach poprzednich wykonano ocieplenie budynku i nową elewację oraz wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych.
W 2012 roku oddano do użytku nowo wybudowaną salę gimnastyczną z zapleczem sportowym i sanitarnym, dwie sale lekcyjne, sanitariaty dla najmłodszych uczniów szkoły, pokoju nauczycielskiego oraz sekretariatu. Szkoła została wyposażona w nowe szatnie. Oddano także do użytku wyremontowaną starą część budynku szkoły wraz z biblioteką i czytelnią.

 

 

Partnerzy:
Sasd Republika Węgierska - partner gminy mogilanyUntersteinach Republika Federalna Niemiec - partner gminy mogilanyPolitechnika Krakowska - partner gminy mogilanywrota Małopolski - regionalny portal informacyjnyZwiązek Powiatów Polskich