Nowe ceny wody i ścieków w 2013 roku
2012-12-06 10:26

Urząd Gminy Mogilany informuje, że Rada Gminy Mogilany uchwałą nr XX/172/2012, z dnia 29 listopada 2012 r. zatwierdziła taryfy na 2013 r. za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, na terenie Gminy Mogilany. Ceny wody i ścieków (brutto, zawierające 8% VAT), obowiązujące od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., przedstawiamy w poniższej tabeli:

  cena wody
  brutto 
cena ścieków
  brutto 

opłata abonamentowa
brutto

zł/m3 zł/m3 zł/miesiąc
gospodarstwa domowe 4,32 3,36 3,24
przedsiębiorcy 4,59 3,52 3,24

 

Partnerzy:
Sasd Republika Węgierska - partner gminy mogilanyUntersteinach Republika Federalna Niemiec - partner gminy mogilanyPolitechnika Krakowska - partner gminy mogilanywrota Małopolski - regionalny portal informacyjnyZwiązek Powiatów Polskich