Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilanach

SPZOZ w MogilanachSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Mogilanach

32-031 Mogilany, ul. Św. Bartłomieja Apostoła 21
tel.: 12 270 19 99, 12 270 12 70; faks: 12 270 80 20
http://spzoz-mogilany.pl
dyrektor: lek. med. Krzysztof Rutkowski

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilanach działa w oparciu o umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

  

 

Świadczenia medyczne w zakresie:

  • podstawowej opieki zdrowotnej,
  • leczenia stomatologicznego,
  • opieki ginekologiczno - położniczej oraz pielęgniarskiej

udzielane są w godzinach od 8.00 do 18.00

W 2006 roku budynek SPZOZ został przebudowany i dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego przez Unię Europejską oraz budżet państwa.

Od stycznia 2008 roku w SP ZOZ w Mogilanach stacjonuje karetka pogotowia ratunkowego. Przeczytaj więcej na ten temat.

Partnerzy:
Sasd Republika Węgierska - partner gminy mogilanyUntersteinach Republika Federalna Niemiec - partner gminy mogilanyPolitechnika Krakowska - partner gminy mogilanywrota Małopolski - regionalny portal informacyjnyZwiązek Powiatów Polskich