Gabinety specjalistyczne i podstawowa opieka zdrowotna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Serce Sercu",
      działając na podstawie umowy
      z Narodowym Funduszem Zdrowia 
32-031 Mogilany, ul. Rynek 4

Rejestracja 
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00  tel./fax. 12 270-06-25

 Warunkiem przyjęcia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia jest:
- posiadanie skierowania do poradni specjalistycznej ( alergologicznej, diabetologicznej, laryngologicznej, kardiologicznej, neurologicznej, urologicznej)
- dowodu osobistego (dziecko numer PESEL),
- aktualnego dokumentu ubezpieczeniowego.
W przypadku braku tych dokumentów porada specjalistyczna traktowana jest jako pełnopłatna.

Usługi świadczone również odpłatnie:
- wizyta 80 zł (do wszystkich specjalistów)
- badanie specjalistyczne okresowe pracowników 60 zł
- badanie profilaktyczne sportowców 60 zł
- badanie profilaktyczne kierowców 70 zł
- inne świadczenia – informacja w rejestracji

Poradnia Alergologiczna *
 

D. Dynowska - specjalista alergolog

L. Sojka - specjalista alergolog

Badania wykonywane w przychodni : spirometria, testy skórne, testy płatkowe, pozostałe badania w zależności od zaleceń lekarza.
 

Poradnia Dermatologiczna *
 
W.Woźniak - specjalista dermatolog

Badania wykonane w przychodni : krioterapia, koagulacja, pozostałe badania w zależności od zaleceń lekarza.
 

Poradnia Diabetologiczna *

 

S.Łanowiecka- Wilkosz - specjalista diabetolog

M.Borelowska - specjalista diabetolog

Badania wykonywane w przychodni : poziom glukozy we krwi, ustalanie diet indywidualnych, pozostałe badania w zależności od zaleceń lekarza.

Poradnia Kardiologiczna *

 

A.Wątor-Brzezińska - specjalista chorób wew., w trakcie specjalizacji

M.Karończyk - specjalista kardiolog

M.Brzeziński - specjalista kardiolog

M.Kot - specjalista kardiolog

Badania wykonywane w przychodni : EKG, EKG wysiłkowe, echo serca, holter EKG, holter RR, lipidogram, pozostałe badania w zależności od zaleceń lekarza.
 

Poradnia Laryngologiczna *

 

B. Podhalska-Płonka - specjalista otolaryngolog

Badania wykonywane w przychodni : audiometria, pozostałe badania w zależności od zaleceń lekarza.  
 

Poradnia Neurologiczna *

 

M. Klus - specjalista neurolog

H. Kuklińska- Wojewoda - specjalista neurologBadania wykonywane w przychodni: RTG, holter RR.
 

Poradnia Okulistyczna *

 

A.Pogrzebielski - specjalista okulista

D.Sobczak - specjalista okulista

W.Moczulski - specjalista okulista

K.Jagielska-Gądek - specjalista okulista

Badania wykonywane w przychodni : dno oka, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, testy stereoskopowe, profilaktyka programu jaskrowego, perymetria, OCT, pozostałe badania w zależności od zaleceń lekarza.

 

Poradnia Urologiczna *

 

W.Glazar - specjalista urolog

B.Dobrowolska-Glazar - specjalista urolog

Badania wykonywane w przychodni : usg, urografia, pozostałe badania w zależności od zaleceń lekarza..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECJALIŚCI ODPŁATNIE:

- Ginekolog
- Chirurg dziecięcy
- Ortopeda
- Logopeda
Szczegółowe informacje pod nr tel. 12/270-06-25
 

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (POZ)

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Serce- Sercu”, 32-031 Mogilany ul. Rynek 4, od 01 stycznia 2013 roku zaprasza do NOWO OTWARTEJ Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) na podstawie podpisanej umowy z NFZ .

Zapraszamy do składania deklaracji wyboru lekarza POZ i pielęgniarki środowiskowej !!!

Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia zapewniamy opiekę :
- lekarza medycyny rodzinnej
- lekarza internisty
- lekarza pediatry
- pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej

POZ - Rejestracja
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00
tel./fax. 12/256-37-47

W godzinach nocnych (od 18.00 do 8.00) oraz święta opiekę zdrowotną zabezpieczają placówki:

1)Przychodnia Zdrowia Skawina- Skawina ,ul. Popiełuszki 2a tel. 12/ 276-72-77
2)Przychodnia Zdrowia Skawina- Mogilany, ul. Św. Bartłomieja Apostoła 21 tel. 12/270-12-70 i 12/270-19-99

 

 

Partnerzy:
Sasd Republika Węgierska - partner gminy mogilanyUntersteinach Republika Federalna Niemiec - partner gminy mogilanyPolitechnika Krakowska - partner gminy mogilanywrota Małopolski - regionalny portal informacyjnyZwiązek Powiatów Polskich