Menu

Opłaty lokalne

Wysokość opłat lokalnych oraz zasady ich pobierania ustala Rada Gminy, w drodze podjętych uchwał.

Podatki

Rodzaje podatków:

Podatek można zapłacić w banku lub na poczcie

Konto bankowe Urzędu Gminy Mogilany: 60 8591 0007 0220 0000 0273 0001

Wzory deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości do pobrania w Urzędzie Gminy - Referat Finansowy - pok. nr 7, 8 oraz w poradniku interesanta (czytaj więcej).

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: