Menu

Zlecanie zadań publicznych - nowe wzory

Przypominamy o nowych wzorach umów ofert i sprawozdań stosowanych przy zlecaniu zadań publicznych. Określone zostały one poprzez Rozporządzenia Przewodniczącego Komitatu do spraw Pożytku Publicznego, ogłoszone 26 i 29 października 2018 r.
  • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, Dz.U. z 2018 r. poz. 2057
  • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego, Dz.U. z 2018 r. poz. 2055
 
Dla podmitów chcących złożyć uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego publikujemy nowy wzór do pobrania poniżej. 
 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: