Menu

Pomoc Społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: mgr Maria Jurek

Kontakt: 32 – 031 Mogilany, ul. Rynek 2

12 270 10 25, 12 270 14 88, 12 270 14 86
Faks : 12 270 10 25
@: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:

poniedziałek 7:00 – 16:30

wtorek - czwartek : 7:00 – 15:00

piątek: 7:00 – 13:30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach jest gminną jednostką organizacyjną powołaną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, podporządkowaną Wójtowi Gminy Mogilany. Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz zapobiegania powstawaniu tego typu sytuacji.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach został utworzony i działa na podstawie Uchwały Nr VII/43/90 Gminnej Rady Narodowej w Mogilanach z dnia 15 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej. Szczegółowa regulacja prawna, określająca zasady organizacji funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach jest zawarta w statucie i regulaminie organizacyjnym.

Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej powołaną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, podporządkowaną bezpośrednio Wójtowi Gminy Mogilany. Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, oraz zapobieganie powstawaniu tego typu sytuacji, a także umacnianie rodziny.

Katalog zadaniowy tworzą odpowiednie kategorie wyznaczające zakres działania instytucji:

1. Wykonywanie zadań własnych gminy, zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej wynikających z ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej /z późn. zm./
2. Aktywizowanie środowisk lokalnych w celu niesienia pomocy osobom i rodzinom potrzebującym tej pomocy.
3. Prowadzenie badań i wykonywanie analiz służących ocenie wielkości potrzeb, stosowanie właściwych sposobów dzielenia świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz formułowanie oceny stopnia zaspokojenia potrzeb.
4. Współpraca z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, urzędami, instytucjami, pracodawcami, Kościołem katolickim i innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami prawnymi i fizycznymi działających w zakresie pomocy społecznej.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działają poszczególne sekcje:
* Radca Prawny
* Sekcja Finansowo —Księgowa
* Sekcja Organizacji i Kadr
* Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej
* Sekcja Świadczeń Rodzinnych
* Zespół DS. Profilaktyki i Terapii Rodzin

PRZY GOPS FUNKCJONUJĄ RÓWNIEŻ PUNKTY KONSULTACYJNE I ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE:
* Punkt Informacji, Wsparcia I Pomocy Dla Osób Dotkniętych Przemocą
* Punkt Konsultacyjny Do Spraw Profilaktyki I Terapii Rodzin
* Gminny Zespół Interdyscyplinarny Ds. Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie
* Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE
działające przy Szkole Podstawowej w Mogilanach im. Józefa Nowina Konopki
oraz przy Szkole Podstawowej w Bukowie im. Oskara Kolberga
od poniedziałku do piątku przez 6 godzin dziennie

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: