Menu

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
Pełni dyżur w każdy wtorek w godz. 13.00 – 16.00
pokój nr 13 – Mogilany, ul. Rynek 2, tel. 12 270 10 25 wew. 8
 
SKŁAD OSOBOWY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W MOGILANACH
1. Edyta Mączeńska - Przewodniczący Komisji
2. Katarzyna Mrozek -Szpulak - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Adam Słaboń - Członek Komisji
4. Kazimierz Macheta - Członek Komisji
5. Emilia Szafrańska - Członek Komisji
6. Łukasz Dudzik - Członek Komisji

Zadania Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

rozeznanie problemu alkoholowego (uzależnienia) zgłoszonego przez instytucje i osoby prywatne, wzywanie administracyjne osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem na rozmowy mające rozeznać problem alkoholowy i ocenić charakter pomocy, motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek lecznictwa odwykowego, motywowanie osób współuzależnionych do uczestnictwa w terapii oraz kierowanie do specjalistycznych placówek lecznictwa, ujawnienie i odpowiednie reagowanie na przemoc w rodzinie, rozmowy motywacyjne do podjęcia leczenia i inne mające na celu rozwiązywanie problemów alkoholowych winny być prowadzone adekwatnie do rozwiązywanego problemu, dokumentowanie przeprowadzonych rozmów dotyczących leczenia przez wypełnienie wniosku w sprawie leczenia osoby z problemem alkoholowym i wpis do protokołu z odbytego dyżuru, złożenie wniosku do Sądu Rejonowego o wszczęcie postępowania o przymusowe leczenie, udział w rozprawach sądowych dotyczących osób skierowanych na leczenie lub innych wynikających z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

PUNKT KONSULTACYJNY przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogilanach

Obsługa komisji i prowadzenie spraw związanych z profilaktyką uzależnień (przyjmowanie wniosków, porady indywidualne, obsługa administracyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilanach) - pokój nr 01 B – II piętro, Mogilany ul. Rynek 2.

Godziny przyjęć:
Poniedziałek  8-15
Wtorek 8-16
Środa, czwartek 7.30-15
tel. (12) 270 10 25 wew.8
mgr Katarzyna Mrozek – Szpulak (psycholog, terapeuta)
Budynek Starej Plebani w Mogilanach, ul. św. Bartłomieja Apostoła 2
godziny przyjęć : wtorek 9.00 – 15.00 oraz poniedziałek i czwartek po uzgodnieniu telefonicznym
tel. (12) 270 10 25 wew. 8
 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: