Menu

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pełni dyżur w każdy wtorek w godz. 14.00 – 16.00

pokój nr 13 – Mogilany, ul. Rynek 2

tel. 519 147 389

SKŁAD OSOBOWY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W MOGILANACH
1. Halina Staszczak - Przewodniczący Komisji
2. Edyta Mączeńska - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Adam Słaboń - Członek Komisji
4. Kazimierz Macheta - Członek Komisji
5. Monika Wojtas - Członek Komisji (certyfikowany terapeuta uzależnień)
6. Łukasz Dudzik - Członek Komisji

Zadania Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
rozeznanie problemu alkoholowego (uzależnienia) zgłoszonego przez instytucje i osoby prywatne, wzywanie administracyjne osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem na rozmowy mające rozeznać problem alkoholowy i ocenić charakter pomocy, motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek lecznictwa odwykowego, motywowanie osób współuzależnionych do uczestnictwa w terapii oraz kierowanie do specjalistycznych placówek lecznictwa, ujawnienie i odpowiednie reagowanie na przemoc w rodzinie, rozmowy motywacyjne do podjęcia leczenia i inne mające na celu rozwiązywanie problemów alkoholowych winny być prowadzone adekwatnie do rozwiązywanego problemu, dokumentowanie przeprowadzonych rozmów dotyczących leczenia przez wypełnienie wniosku w sprawie leczenia osoby z problemem alkoholowym i wpis do protokołu z odbytego dyżuru, złożenie wniosku do Sądu Rejonowego o wszczęcie postępowania o przymusowe leczenie, udział w rozprawach sądowych dotyczących osób skierowanych na leczenie lub innych wynikających z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

PUNKT KONSULTACYJNY przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogilanach
Obsługa komisji i prowadzenie spraw związanych z profilaktyką uzależnień (przyjmowanie wniosków, porady indywidualne, obsługa administracyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilanach) - pokój nr 01 B – II piętro, Mogilany ul. Rynek 2.

Godziny przyjęć:

Poniedziałek  8-14

Wtorek 8 -16

Środa 8-14

tel. (12) 270 10 25

 

Poradnictwo psychologiczne
mgr Katarzyna Mrozek – Szpulak (psycholog, psychoterapeuta)

Zespół Dworski w Mogilanach

godziny przyjęć : poniedziałek - 8.00 - 15.00

tel. (12) 270 10 25 lub tel. 519 147 389

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: