Menu

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

mgr Katarzyna Mrozek – Szpulak (psycholog, psychoterapeuta)

Zespół Dworski w Mogilanach

godziny przyjęć : poniedziałek 8.00 – 15.00

tel. (12) 270 10 25 lub 519 147 389

Radca Prawny - mgr Piotr Łanoszka

Budynek Urzędu Gminy w Mogilanach

pokój nr 02 B – II piętro

godziny przyjęć :
wtorek 15.00-16.00
tel. (12) 270 10 25 lub 519 147 389

 
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany Zarządzeniem Nr 47/2012 Wójta Gminy Mogilany z dnia 23 marca 2011 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 61/2011Wojta Gminy Mogilany z dnia 10 czerwca 2O11 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Pobierz Zarządzenie Nr 47/2012

Pobierz Zarządzenie Nr 61/2011

Pobierz Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Mogilany na lata 2011 - 2012

Zapoznaj się z procedurą "Niebieskiej Karty"

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: