Menu

Przemoc w Rodzinie

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w Gminie Mogilany
Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie
 
mgr Katarzyna Mrozek – Szpulak (psycholog, terapeuta)
Budynek Starej Plebani w Mogilanach, ul. św. Bartłomieja Apostoła 2
godziny przyjęć : wtorek 9.00 – 15.00 oraz poniedziałek i czwartek po uzgodnieniu telefonicznym
tel. (12) 270 10 25 wew. 8
 
Porady Prawne
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca radca prawny
udziela bezpłatnych porad prawnych
godzinach 12.30 – 16.30
Budynek Urzędu Gminy Mogilany
pok.13, I piętro.
Tel.12 270 10 13 wew. 231
 
Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach
ul. Rynek 2
poniedziałek 7:00 – 16:30
wtorek - czwartek : 7:00 – 15:00
piątek: 7:00 – 13:30
tel. (12) 270-10-25 wew. 3
 
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający na terenie Gminy Mogilany został powołany Zarządzenia Wójta Gminy Mogilany Nr 39/2017 z dnia 7 marca 2017 r. zmieniającym Zarządzenie Wójta Gminy Mogilany nr 121/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Mogilany oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania określna Uchwała Rady Gminy Mogilany Nr V/24/2011 z dnia 28 lutego 2011 r.
 
 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: