Menu

Przemoc w Rodzinie

PRZEMOC W RODZINIE

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w Gminie Mogilany
Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

mgr Katarzyna Mrozek – Szpulak (psycholog, terapeuta) godziny przyjęć po uzgodnieniu telefonicznym  tel. (12) 270 10 25 wew. 8

Porady Prawne
w każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca radca prawny udziela bezpłatnych porad prawnych (po uzgodnieniu telefonicznym )
godzinach 12.30 – 16.30
Budynek Urzędu Gminy Mogilany 
pok.13, I piętro. 
Tel.12 270 10 13 wew. 231

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach
ul. Rynek 2
poniedziałek 8:00 – 16:0
wtorek - piątek : 7:00 – 15:00
tel. (12) 270-10-25 wew. 3

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający na terenie Gminy Mogilany został powołany Zarządzenia Wójta Gminy Mogilany Nr 26/2018 z dnia 5 marca 2018 r. zmieniającym Zarządzenie Wójta Gminy Mogilany nr 121/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Mogilany oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania określna Uchwała Rady Gminy Mogilany Nr V/24/2011 z dnia 28 lutego 2011 r.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie realizuje projekt "Rozszerzenie oferty usług i wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych" - czytaj więcej

Zarządzenie WGM 26/2018 z dnia 5.III.2018 r

Uchwała Rady Gminy Mogilany Nr V/24/2011 z dnia 28 lutego 2011 r.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: