Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Urząd Gminy Mogilany

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Kogo dotyczy

Wszystkich zainteresowanych, chcących uzyskać pozwolenie na budowę
na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek z określeniem planowanej inwestycji.
 2. 2 egzemplarze (w tym 1 oryginał) geodezyjnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, a dla inwestycji liniowych również w skali 1:2000 wydanej przez Starostwo Powiatowe w Krakowie – w przypadku jej braku – kopii mapy katastralnej obejmującej obszar w promieniu minimum 50 m od granic działki objętej wnioskiem.
 3. Graficzne określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu.
 4. Wszczęcie postępowania następuje w ciągu 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
 5. Wydanie decyzji następuje w ciągu 14 dni od daty uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień określonych w ustawie.
 6. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U.z 2012, poz. 647.) art. 59-64.
 7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego
  (tekst jednolity z Dz.U. z 2013 r. Nr 267).
  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
   (tekst jednolity: Dz.U. 2012, poz.1282).
   1. Ewidencję Gruntów i Budynków dla Gminy Mogilany prowadzi Starostwo Powiatowe w Krakowie, ul. Przy Moście 1, tel. 12 656 72 19.
   2. Decyzja o warunkach zabudowy jest dokumentem niezbędnym projektantowi do wykonania projektu budowlanego, a także instytucjom do wydania warunków technicznych dostawy gazu, prądu, wody i kanalizacji.
   3. Decyzja wydawana jest dla terenów, które po 31 grudnia 2003r.
    nie posiadają obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego.

Inne dokumenty wynikające z charakteru i funkcji   inwestycji określonej we wniosku.

Opłaty

Podlega opłacie skarbowej w wysokości 107,00 zł.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt.2 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. 2012, poz.1282) opłacie skarbowej nie podlegają decyzje w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Płatne na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mogilany

KBS o/Mogilany 60 85910007 0220 0000 0273 0001

Godziny pracy Krakowskiego Banku Spółdzielczego na stronie www.kbsbank.com.pl

Osoba/Jednostka odpowiedzialna

Referat Geodezji, Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Inspektor Leszek Stefańczyk

II piętro, pok. 8A

tel. 12   270 11 91

Miejsce składania dokumentów

Punkt Informacyjny – Dziennik Podawczy, nowa część budynku UGM -wejście A, hol

Godziny pracy: poniedziałek: 7.00-16.30,

wtorek-czwartek: 7.00-15.00, piątek: 7.00-13.30

Termin załatwienia sprawy

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie
za pośrednictwem Wójta Gminy Mogilany w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

 

Dodatkowe uwagi

 
Pliki do pobrania Rozmiar Aktualizacja Pobierz
W_Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.doc 59 KB 26-05-2014
Opis sprawy 45 KB 26-05-2014

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
 • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
 • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
 • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: