Menu

Projekt studium 2013

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany 2013

Prognoza oddziaływania na środowisko – rysunek 1 :10 000.pdf

Tekst prognozy oddziaływania na środowisko.pdf

Studium - Kierunki zagospodarowania przestrzennego – rysunek 1 : 10 000.pdf

Studium – Uwarunkowania rozwoju przestrzennego – rysunek 1 : 10 000.pdf

Tekst projektu studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany . pdf


Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany.pdf

POS_tekst.pdf

POS_rys.pdf

SUiKZP_Mogilany_tekst.pdf

SUiKZP_Mogilany_rys_kier.pdf

WYKAZ UWAG:

Brzyczyna.pdf

Bukow.pdf

Chorowice.pdf

Gaj.pdf

Libertów.pdf

Lusina.pdf

Konary.pdf

Kulerzow.pdf

Mogilany.pdf

Włosań.pdf


 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: