Menu

OTWARTY KONKURS OFERT

Organizacje pozarządowe i samorządy terytorialne działają na rzecz danej wspólnoty lokalnej, dążą do wzrostu aktywności społecznej, stanowią istotny czynnik rozwoju kapitału społecznego jednocześnie tworzą i realizują rozwiązania celem poprawy jakości życia na danym terenie.
Jednym z trybów przekazywania organizacjom pozarządowym środków finansowych z budżetu lokalnego na realizację zadań jest tryb otwartego konkursu ofert szczegółowo określony w art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.W poszczególnych latach znajdą Państwo dokumenty dotyczące otwartych konkursów ofert na dany rok.
 

2016

Przykładowy tekst

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: