Menu

Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Mogilany

Każda gmina jest obszarem kraju o swoich unikalnych wartościach, uwarunkowaniach i celach. Taka również jest Gmina Mogilany. Polityka przestrzenna, rozwoju i zagospodarowania gminy jest przedmiotem coraz poważniejszej troski za przestrzeń regionu i kraju. Merytoryczna jakość studiów, planów zagospodarowania, trafność diagnoz i strategii przestrzennych ma tu ogromne znaczenie. Jakość przestrzeni Gmin Mogilany to jakość przestrzeni regionów - przestrzeni Polski.

Kierunki zagospodarowania obejmują w szczególności :

 • cel ogólny i cele operacyjne zagospodarowania przestrzennego gminy
 • ochronę obszarów i obiektów środowiska przyrodniczego i zamieszkiwania ludności
 • ochronę obszarów i obiektów środowiska kulturowego
 • rozwoju mieszkalnictwa i infrastruktury społecznej
 • rozwój ekonomiczny gminy
 • przekształcenia i rozwój struktury zainwestowania gminy
 • rozwój komunikacji w tym sieci uliczno - drogowej; technicznego zaplecza motoryzacji, komunikacji autobusowej
 • rozwój infrastruktury technicznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowniczej, telekomunikacyjnej i utylizacji odpadów stałych
 • zagadnienia obronne i ochrona przeciwpożarowa

Zobacz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. SERWIS MAPY.

Dla łatwiejszej nawigacji po serwisie mapy zapoznaj się z instrukcją użytkownika (wyciąg z instrukcji aplikacji Geoxa Viewer) [dokument PDF  420kB].

Serwis ma charakter informacyjno-poglądowy i nie może stanowić podstawy do podejmowania działań o charakterze formalno-prawnym. 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
 • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
 • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
 • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: