Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

Twój Urząd Gminy

Urząd Gminy Mogilany ma siedzibę w Mogilanach,
32-031 Mogilany, Rynek 2
telefon stacjonarny (centrala): 12 270 10 13,
faks: 12 270 16 77
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 944-224-60-27
REGON: 000547490

Urząd obsługuje mieszkańców wszystkich miejscowości z terenu gminy, inwestorów, partnerów indywidualnych i instytucjonalnych.
Kierownikiem Urzędu jest Wójt Gminy, działający przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Zadania i kompetencje Urzędu wynikają z przepisów prawa, w szczególności z ustawy o samorządzie gminnym.

Urząd prowadzi sprawy związane z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy, są to między innymi:

 • ład przestrzenny
 • gospodarka nieruchomościami
 • ochrona środowiska i przyrody
 • gospodarki wodnej
 • gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego
 • wodociągi i zaopatrzenie w wodę
 • kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych
 • utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i
 • unieszkodliwiania odpadów komunalnych
 • zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz
 • lokalny transport zbiorowy
 • ochrona zdrowia
 • pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze
 • gminne budownictwo mieszkaniowe
 • edukacja publiczna
 • kultura, w tym prowadzenie bibliotek gminnych i innych instytucji kultury
 • ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
 • kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe
 • targowiska i hale targowe
 • zieleń gminna i zadrzewienia
 • cmentarze gminne
 • porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli
 • ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego
 • utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych 
 • polityka prorodzinna, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej
 • wspieranie i upowszechniania idei samorządowej
 • promocja gminy
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 • współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw

Szczegółowe informacje na temat sposobu załatwiania spraw można znaleźć na poszczególnych zakładkach strony internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mogilany

Jeśli chcesz załatwić sprawę w Urzędzie przejdź do kolejnych zakładek, które pomogą ci szybko pozyskać informację, druki czy dane, tak aby Twoja wizyta w Urzędzie była w pełni satysfakcjonująca i trwała nie dłużej niż według Ciebie to konieczne.

Misją Urzędu Gminy Mogilany jest działać sprawnie, przyjaźnie i bezpiecznie. Podejmujemy działania w celu zgodnego z prawem, szybkiego załatwiania spraw naszych klientów. W działaniach kierujemy się zasadami legalizmu, rzetelności, celowości  i gospodarności. Traktujemy interesantów urzędu zawsze, jak klientów korzystających z usług publicznych gminy, nigdy jak petentów.  Robimy wszystko co możliwe, by osiągać najwyższą jakość załatwianych spraw. Urząd to ludzie go tworzący, nie tylko miejsce na mapie gminy (tekst z linkiem). Bezpieczeństwo obrotu prawnego, dane naszych mieszkańców i partnerów stanowią wartość podlegającą bezwzględnej ochronie.

 


Struktura organizacyjna

Schemat graficzny opublikowany na naszych stronach ułatwi organizacyjne umiejscowienie danej komórki organizacyjnej.
Pobierz: Struktura UG

 


Numer rachunku bankowego

By przekazać środki finansowe na rzecz gminy, uregulować swoje zobowiązania można również skorzystać z usług banków, w tym Krakowskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Mogilanach (w którym Urząd prowadzi rachunek bankowy):
60 8591 0007 0220 0000 0273 0001
lub z usług świadczonych drogą internetową przez większość banków [najczęściej 24 godziny na dobę].


W Urzędzie Gminy Mogilany w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

Wójt Gminy Mogilany – w poniedziałek
w godzinach od 12.00 – 16.15 pok. 16
 
Przewodniczący Rady Gminy Mogilany
w poniedziałek w godzinach 15.30 do 17.00 pok. 4B
 
Zastępca Wójta Gminy - codziennie w godzinach pracy Urzędu
Sekretarz Gminy Mogilany - codziennie w godzinach pracy Urzędu
Skarbnik Gminy Mogilany - codziennie w godzinach pracy Urzędu
Kierownicy Referatów - codziennie w godzinach pracy Urzędu
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych - codziennie w godzinach pracy (w siedzibie jednostki organizacyjnej)

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
 • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
 • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
 • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: