Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

Oświata w Gminie Mogilany

BUDŻET GMINY MOGILANY-  SUBWENCJA  OŚWIATOWA- WYDATKI INWESTYCYJNE W OŚWIACIE W LATACH  2011- 2017

Gmina z budżetu państwa otrzymuje każdego roku subwencję oświatową, która nie pokrywa wszystkich wydatków w obszarze oświaty, co można zobaczyć w tabeli i na wykresach. Środki te wystarczają głównie na pokrycie wydatków związanych z zabezpieczeniem wynagrodzeń  dla nauczycieli. Bieżące utrzymanie placówek oświatowych, inwestycje, modernizacje, remonty, dowozy dzieci do szkół w gminie, także dzieci niepełnosprawnych do  zapewnienie opieki podczas dowozów, i inne, to dodatkowe środki z budżetu Gminy Mogilany.
 
tabela budzet
 
 budzet gminy
 
 
 

Subwencja  oświatowa wzrasta, ale wzrastają też przez ostatnie lata, wydatki oświaty.
 
 
subwencja
 
 
 
budzet a subwencja
 
 
 
tabela2
 
 
 
 
Inwestycje oświatowe
Udział subwencji w wydatkach budżetu gminy przedstawia kolejny wykres.
budzet a subwencja2
 
 Wszystkie działania skierowane są na stworzenie placówek przyjaznych dzieciom, pozwalających nie tylko zdobywać wiedzę, ale także rozwijać zainteresowania. Niezwykle ważne są działania zmierzające w oświacie, nie tylko do podniesienia poziomu wiedzy, dodatkowe godziny z organu prowadzącego na jęz. angielski i niemiecki w oddziałach gimnazjalnych, na lekcje wychowania fizycznego i geografii w klasach usportowiono- turystycznych w oddziałach gimnazjalnych w Gaju, ale także na wychowania dzieci i młodzieży oraz zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach i w gminie. Wszystkie szkoły posiadają monitoring, rozbudowywany i modernizowany,  w okolicach szkół zamontowano progi zwalniające.
Bardzo wiele uwagi władze samorządowe, dyrektorzy szkół i placówek przywiązują do imprez środowiskowych, dążąc do integracji lokalnej. Gmina nie zlikwidowała małych szkół. Wszystkie szkoły pozostały w rękach samorządu.Niezwykle ważne jest to, iż od utworzenia samorządu, oświata traktowana jest jako jedno z najważniejszych zadań, zarówno przez kolejne władze gminy, jak i przez radnych, także działaczy lokalnych, organizacji społecznych, stowarzyszeń, sołtysów, ale też, co należy szczególnie podkreślić, przez rodziców.
Nie sposób pominąć tych ostatnich, gdyż dzięki ich aktywności, zaangażowaniu, konkretnej pracy, pozyskiwaniu sponsorów, możliwa była realizacja wielu zamierzeń.
Każda z placówek oświatowych, ma swoją interesującą historię, o której można przeczytać  bezpośrednio na stronach internetowych szkół i przedszkola.  Tam też można poznać aktualne wydarzenia, programy, które realizują, bądź w realizacji których uczestniczy każda placówka. Szkoły biorą udział w olimpiadach, konkursach, przeglądach, na szczeblu kraju, województwa, powiatu i gminy. Same są inicjatorami wielu konkursów międzyszkolnych: kaligraficznego, fotograficznego, historycznego. Zdobywają  certyfikaty, m. in. Szkoły z klasą ( SP Mogilany, SP Lusina), Szkoły z Pasją (SP Libertów) Wiarygodnej szkoły (SP Libertów, SP Lusina). Szkoła Podstawowa w Konarach, od dnia 1 września 2012 r., stała się pierwszą szkołą w Polsce, pracującą
w oparciu o koncepcję wielointeligentnej edukacji dla dziecka (dyrektorem szkoły została wtedy p. Monika Zatorska). Szkoła została zdobywcą zaszczytnego tytułu Szkoły z Mocą Zmieniania Świata, który został przyznany tylko sześciu polskim szkołom przez Fundację Ashoka (międzynarodową organizacją pozarządową, która znajduje i wspiera innowatorów społecznych).
Poniżej przedstawiono informacje, wykresy dotyczące ilości dzieci, nauczycieli, zajęć dydaktycznych w placówkach oraz ważniejszych programów jakie były realizowane ze środków unijnych i zewnętrznych, w ostatnich latach.
 
 
STATYSTYKA PLACÓWKAMI- ILOŚĆ ODDZIAŁÓW - UCZNIÓW- GODZIN
tabela3
 
 

Liczba godzin zwiększa się ze względu na przydzielanie godzin nauczania indywidualnego, rewalidacji, ale także zwiększenie ilości etatów dla pedagogów, logopedów, wychowawców świetlic szkolnych, no i wzrostu, w trwającym roku szkolny 2017/2018, ilości oddziałów klas 7 w szkołach podstawowych w stosunku do ilości 1 klas gimnazjów.
 
DZIECI  W  PLACÓWKACH  OŚWIATOWYCH
 
 ilosc dzieci

 ilosc dzieci2
 
ilosc dzieci sp przedszkole
 
ilosc dzieci gimnazjum

    
 
NAUCZYCIELE  W  SZKOŁACH  I  PRZEDSZKOLU
ilosc nauczycieli
 
Najliczniejszą grupę stanowią nauczyciele dyplomowani i mianowani. W obecnym roku szkolnym struktura zatrudnienia ze względu na stopień awansu zawodowego przedstawia się następująco.
 
ilosc nauczycieli stopien awansu
    
Każdego roku organ wykonawczy, przedstawia organowi stanowiącemu, do 31 października, informacje o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny. Poniżej informacje z ostatnich trzech lat.
Projekty dotyczyły zarówno poprawy bazy oświatowej, jej doposażenia, jak również zajęć dydaktyczno- wychowawczych, zajęć dodatkowych.  Projekty oświatowe 2010-2017 Szkoły korzystają z różnych form współpracy międzynarodowej, przede wszystkim z miastami partnerskimi Untersteinach w Niemczech i Saśd na Węgrzech.
 
Opracowanie: Jolanta Jurkiewicz

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: