Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

MODERNIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ WE WŁOSANI

Modernizacja ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej we Włosani– zadanie zrealizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS”

Całkowita wartość projektu: 297 480,01 zł
Dofinansowanie: 141 537,47 zł
Okres realizacji: październik – grudzień 2020 roku
 

Zadanie dotyczyło modernizacji przyszkolnego ogólnodostępnego asfaltowego boiska we wsi Włosań, które było w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym. Prace, których rezultatem jest nowoczesne wielofunkcyjne boisko sportowe obejmowały rozbiórkę, wytyczenie nowego boiska o właściwych proporcjach w wymiarach 29x16m (obszar gry 28x15m) przygotowanie i podbudowę, dostawę, ułożenie i wykończenie nawierzchni oraz wyposażenie boiska: siatka do siatkówki, kosze do koszykówki, małe bramki do piłki nożnej, piłkochwyty. W projekcie wykorzystano materiały i urządzenia posiadające stosowne atesty techniczne oraz spełniające obowiązujące normy jakości. Uporządkowany i zagospodarowany został także teren bezpośrednio przylegający do boiska, ułożono kostkę, naprawiono ogrodzenie, urządzono zieleń.

Podniesienie standardu, bezpieczeństwa i przywrócenie funkcjonalności ogólnodostępnemu boisku sportowemu ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców miejscowości Włosań, których liczebność na koniec 2020 r. wynosi 1471 osób. Pierwszymi i bezpośrednimi beneficjentami modernizacji są dzieci szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych (ponad 100 dzieci i młodzieży) wraz z rodzeństwem i rodzinami, którzy skorzystają z boiska także poza godzinami zajęć. Znajdujący się nieopodal kolorowy plac zabaw stanowi wraz z nowym boiskiem bezpieczne i przyjazne zaplecze rekreacyjno-sportowe.

Uprządkowanie ogólnodostępnego otoczenia szkoły będzie miało pozytywny wpływ na integrację lokalnej społeczności, poprawę standardu edukacji i jakości życia, promocję aktywności fizycznej w czasie wolnym.

 Tablica MIRS 59x81cm iii

boisko1

Kapliczka Św. Marcina w Mogilanach

Gmina Mogilany otrzymała dofinansowanie w wysokości 9000 zł ze środków Województwa na renowację kapliczki słupowej św. Marcina z 1869 roku w Mogilanach. Całkowity koszt przedsięwzięcia obejmujący przygotowanie programu konserwatorskiego oraz wykonanie prac renowacyjnych to 20 750 zł.
 
Zabytkowa kamienna kapliczka usytuowana jest przy głównej drodze biegnącej przez Mogilany, przy ulicy Zakopiańskiej, przed skrętem w ulicę Łobzowską, powyżej piekarni. Zniszczona, ale częściowo czytelna frontowa inskrypcja „Marcin i Mryana Woiciech i Ewa Strebsicy…” wskazuje, że fundatorami kapliczki w roku 1869 byli przodkowie dużej rodziny Strzebońskich od wieków zamieszkującej Mogilany. Kapliczka jest wykonana z piaskowca, składa się z trzyczęściowego postumentu posadowionego na dwóch kamiennych stopniach. Segmenty są ozdobione płaskorzeźbami: św. Marcina od frontu, z boków św. Wojciecha oraz rzadko spotykanym wizerunkiem Ewy z wężem w rajskim ogrodzie. Postument wieńczy kamienny daszek otaczający figurę Matki Bożej Różańcowej z Dzieciątkiem, na jego szczycie znajdowała się figura Chrystusa na krzyżu (odnaleziono jej fragmenty). Mimo iż dominującym obiektem w zabytku jest postać Matki Bożej, zwyczajowo funkcjonującą nazwą jest Kapliczka św. Marcina.
 
Sołectwo Mogilany wsparło realizację zadania kwotą 4 000,00 zł ze środków tegorocznego budżetu Sołectwa Mogilany.
 
10 czerwca br. odbyło się poświęcenie mogilańskiej kapliczki odnowionej w ramach programu Kapliczki Małopolski 2020.  Dominującą figurą jest postać Matki Bożej z Dzieciątkiem, jednak zwyczajowo i być może z uwagi na imię fundatora, jako jej patrona wskazuje się św. Marcina, którego płaskorzeźba znajduje się na ścianie frontowej.
 
Poświęcenia dokonał ks. Proboszcz Józef Milan, natomiast Wójt Piotr Piotrowski przybliżył historię, opis obiektu i zakres prac oraz skierował podziękowania do osób i instytucji, które przyczyniły się do tej renowacji. Cieszymy się z renowacji kolejnego, z długiej listy oczekujących na przywrócenie świetności, obiektów. Jesteśmy gminą, która od 2017 roku, powoli ale konsekwentnie i zgodnie z zasadami sztuki konserwatorskiej dba o te perły naszego dziedzictwa, które nie mają wyłącznie charakteru sakralnego, ale również kulturowy i są elementem naszej tożsamości. Kapliczka została spionizowana, udało się odnaleźć i zainstalować krzyż wieńczący daszek. Odnowienie przywróciło świetność rzeźbie i płaskorzeźbom, wyeksponowało oryginalne zdobienia i faktury. Zgodnie z odkrytymi warstwami zastosowano dyskretne miejscowe zdobienia w kolorze złota. Osoby odwiedzające mogą teraz bez trudu odczytać inskrypcję. Po renowacji widać, że kapliczka kamienna w typie słupowym wykonana jest z piaskowca i polichromowana. Od góry nisza kapliczki zamknięta jest kolistym sklepieniem w kształcie muszli. Wnętrze otworu wypełnia figura Matki Boskiej z dzieciątkiem na rękach, otoczona roślinnym ornamentem. Na bocznych ścianach kamiennego bloku znajdują się nisze z płaskorzeźbami świętych. Na ścianie po stronie lewej w płytkiej niszy widnieje wizerunek Ewy stojącej obok biblijnego drzewa poznania dobra i zła. W niszy na ścianie prawej znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca świętego Wojciecha dzierżącego w ręce pastorał. Trzeci blok korpusu posiada na ścianie frontowej niszę, w której umiejscowiona jest postać św. Marcina na koniu, oddającego swój płaszcz bezdomnemu. Górny element kapliczki to blok zamykający nisze w formie dwuspadowego daszku z gzymsem z niewielkim trójkątnym tympanonem od frontu. W tympanonie jedynym elementem ozdobnym jest wyryty w kamieniu znak promieniującego oka zamkniętego w trójkąt, czyli znany symbol Oka Opatrzności. Kapliczkę wieńczy wspominany kamienny krzyż z wizerunkiem Chrystusa.
 
Podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do przywrócenia świetności tego obiektu:
Pani Genowefa Orzechowska z rodziną
Państwo Barbara i Henryk Strzebońscy
Zarząd Województwa Małopolskiego
Sołtys Pan Mateusz Paszta i Rada Sołecka w Mogilanach
Pan Zbigniew Strzelczyk, autor programu konserwatorskiego i wykonawca renowacji.
 
Projekt dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego
ikonografika 1
 
 
 
DSC_0374
DSC_0376
DSC_0378
DSC_0391
DSC_0395
DSC_0405
DSC_0411
DSC_0416
DSC_0424
DSC_0435

#ZDALNASZKOŁA+ w gminie Mogilany

#ZDALNASZKOŁA+ w gminie Mogilany

Zakup laptopów do nauki zdalnej dla najbardziej potrzebujących uczniów lokalnych placówek. Lekcje on-line wymuszone stanem pandemii to wyzwanie przede wszystkim dla nauczycieli, uczniów i rodziców, ale także dla dyrektorów szkół i władz samorządowych. 30 laptopów jest przeznaczone dla uczniów z rodzin wielodzietnych. Po pandemii sprzęt pozostaje w gminnych szkołach do wykorzystania w celach edukacyjnych.

Kwota dotacji: 75 000 zł.
Realizacja: 2020
 
 ZDALNA SZKOŁA fundusze
 
Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 
obraz

ZDALNA SZKOŁA w gminie Mogilany

ZDALNA SZKOŁA w gminie Mogilany

Środki na zakup laptopów dla najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli lokalnych placówek oświatowych.

Zdalne nauczanie wymuszone stanem pandemii to wyzwanie przede wszystkim dla nauczycieli, uczniów i rodziców, ale także dla dyrektorów szkół i władz samorządowych. 30 laptopów dla uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych, którzy dzięki nim, mogą skutecznej realizować zdalne lekcje. Po pandemii sprzęt pozostaje w gminnych szkołach do wykorzystania w celach edukacyjnych.

Kwota dotacji: 70 000 zł.
Realizacja: 2020
 
ZDALNA SZKOŁA fundusze

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 
 
obraz

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z GARAŻEM OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSANI – ETAP I

 
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z GARAŻEM OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSANI – ETAP I
Zdanie dofinansowane prze Województwo Małopolskie w konkursie Małopolskie Remizy 2019
 
Dotacja: 48 000,00 zł
Okres realizacji: 2019 r.
 
Dofinansowanie pierwszego etapu inwestycji pn. Budowa świetlicy wiejskiej z garażem Ochotniczej Straży Pożarnej we Włosani. Przedmiotem dofinansowania jest część bojowa związana bezpośrednio z działalnością ratowniczą jednostki OSP Włosań, tj. garaże, dyżurka, pomieszczenia pomocnicze straży pożarnej (szatnia, magazyn, sanitariaty), pomieszczenie techniczne (kotłownia) oraz komunikacja.
DSC_0572
DSC_0575
DSC_0579
DSC_0571

MOGILANY W SIECI – ROZWIJAMY KOMPETENCJE CYFROWE MIESZKAŃCÓW GMINY

logo extra

"MOGILANY W SIECI – ROZWIJAMY KOMPETENCJE CYFROWE MIESZKAŃCÓW GMINY"
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
Grant w ramach projektu „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” realizowanego w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
 
Wartość projektu: 91 456,92 zł
Dofinansowanie: 100%
 
Od stycznia do listopada 2019 r. trwały kursy mające na celu rozwój umiejętności cyfrowych osób dorosłych w ramach projektu finansowanego z unijnego programu Polska Cyfrowa.
Oferowaliśmy Państwu do wyboru 7 urozmaiconych modułów o różnym poziomie zaawansowania. Zrealizowanych zostało 17 kursów, największym powodzeniem cieszyły się tematy: Działam w sieciach społecznościowych, Rodzic w sieci oraz Moje finanse i transakcje w sieci. Tematem, na który nie udało się zebrać wystarczającej liczby chętnych był Rolnik w sieci.
Kursy odbywały się w małych, maksymalnie 12 osobowych grupach, na terenie Gaja, Libertowa, Lusiny, Mogilan i Włosani, każdy kurs obejmował 16 godzin szkoleniowych. Zajęcia miały praktyczny charakter ćwiczeń na komputerach z niezbędną dawką teorii. Uczestnicy i uczestniczki z różnych grup wiekowych i będący na różnym poziomie zaawansowania mogli się dowiedzieć ja wykorzystywać zasoby i możliwości jakie daje internet w życiu prywatnym i zawodowym, uczyli się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.
Osoby uczestniczące otrzymały pakiety obejmujące kartę USB, elegancki notes i długopis oraz certyfikat na zakończenie zajęć. W kursach brali udział przede wszystkim mieszkańcy gminy Mogilany, a także w miarę wolnych miejsc zainteresowane osoby z innych gmin: Krakowa, Skawiny, Świątnik, Myślenic czy Czernichowa. Łącznie przeszkoliliśmy 182 osoby.
Dwanaście komputerów zakupionych w ramach projektu trafiło do szkół podstawowych na terenie gminy i są wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne.
DSC_0567
DSC_0405
DSC_0412
DSC_5906
DSC_8885
DSC_9016

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: