Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

Gmina Mogilany po raz pierwszy ubiega się środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach informuje, iż Gmina Mogilany po raz pierwszy ubiega się środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021.
 
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

•    dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
•    osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Gmina Mogilany planuje realizację program w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

W ramach Programu ustalone są limit maksymalnie 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.
Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

W przypadku dużej liczby chętnych Gmina przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

•    ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
•    wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
•    stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.
 
Gmina bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.

W przypadku uzyskania środków finansowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach ogłosi nabór osób chętnych do uzyskania w/w. wsparcia.
 
Więcej informacji na temat Programu można otrzymać
•    pod numerami telefonu: Krzysztof Banasik  tel. 533-347-715; Edyta Latoń-Staszel tel. 533-347-713
•    lub pod adresem: http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021
 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: