Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Logo

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany, zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się
 
w dniu 25 marca 2021 roku o godz. 14.00
w sali narad Urzędu Gminy Mogilany
 
 
Porządek obrad:

I.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II.    Przedstawienie porządku obrad.
III.    Dyskusja i podjęcie uchwał:

1.    w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2021 rok Nr XXIV/251/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku,
2.    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany,
3.    w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Mogilany na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki,
4.    w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gaj, gmina Mogilany – Etap II”,
5.    w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gaj, gmina Mogilany – Etap II”,
6.    w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania w roku 2021,
7.    w sprawie  przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki
w Mogilanach, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego,
8.    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Mogilany a Powiatem Krakowskim, w sprawie wspólnego prowadzenia zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia w ramach programu „Badanie wad postawy uczniów klas V i VI szkół podstawowych w latach 2021- 2025 z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady na lata 2021- 2025”,
9.    w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
10.    w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celowości przeznaczenia wykorzystania nieruchomości darowanej przez Starostę Krakowskiego działającego w imieniu Skarbu Państwa Gminie Mogilany,
11.    w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mogilany,
12.    w sprawie rozpatrzenia petycji do tutejszej Rady Gminy o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.

IV.    Interpelacje i zapytania.
V.    Wolne wnioski.
VI.    Zamknięcie obrad sesji.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mogilany
 
Zbigniew Staszczak
Podziel się na:
© Mogilany.pl. 2014 Projekt i wykonanie Canviar.pl