Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany, zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się
 
w dniu 29 kwietnia 2021 roku o godz. 14.00
w sali narad Urzędu Gminy Mogilany
 
 
Porządek obrad:

I.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II.    Przedstawienie porządku obrad.
III.    Informacja Wójta Gminy Mogilany.
IV.    Dyskusja i podjęcie uchwał:
1.    w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2021 rok Nr XXIV/251/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku,
2.    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany,
3.    w sprawie przekazania z budżetu Gminy Mogilany środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
4.    w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Mogilany na lata 2021 – 2026,
5.    w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/140/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 października 2019 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB gminy Mogilany”,
6.    w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Rady Gminy Mogilany Nr XXV/268/2021 z dnia  28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne nieodpłatne nabycie przez Gminę Mogilany prawa własności nieruchomości,
7.    w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/74/2019  Rady Gminy Mogilany z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie.
V.    Interpelacje i zapytania.
VI.    Wolne wnioski.
VII.    Zamknięcie obrad sesji.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mogilany

Zbigniew Staszczak
 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: