Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

Opieka wytchnieniowa- edycja 2021

Gmina Mogilany przystąpiła do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”. Szczegółowe wytyczne do Programu określiło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej a całość finansowana jest z Funduszu Solidarnościowego.

Program jest finansowany w całości ze środków państwowego Funduszu Solidarnościowego. Zgodnie z wnioskiem Gminy Mogilany oraz umową zawartą z Wojewodą Małopolskim przewidziano, że w 2021 r.

Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego: 28 040,00 zł.

Całkowita wartość projektu: 28 040,00 zł.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 jest adresowany do  osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz  dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,  których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami. Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w  procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Ze wsparcia skorzysta 13 osób niepełnosprawnych (11 – dzieci , 2 - osoby dorosłe), które wyraziły chęć do objęcia ich Programem i spełniają przesłanki do objęcia ich wsparciem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach będzie świadczył usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Wszelkich informacji można uzyskać pod numerami telefonu:
533-347-715 oraz 533-347-713
Ważne strony gdzie można uzyskać informację na temat Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021:
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/
www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2021
 
opieka wytchnieniowa

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: