Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany,
 
 
zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się
w dniu 24 czerwca 2021 roku o godz. 14.00
w sali narad Urzędu Gminy Mogilany
 
 
 
Porządek obrad:

I.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II.    Przedstawienie porządku obrad.
III.   Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Mogilany za 2020 r.
IV.   Debata nad Raportem o stanie Gminy Mogilany za 2020 r.
1.    Głosy radnych.
2.    Głosy mieszkańców.
V.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mogilany wotum zaufania.
VI.   Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2020 r.
VII.  Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu  z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2020 r.
VIII. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Mogilany za 2020 r.
IX.   Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Mogilany za 2020 r.
X.    Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany w sprawie wykonania budżetu gminy za 2020 r.
XI.   Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Mogilany oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mogilany
za 2020 rok.
XII.  Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mogilany z tytułu wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2020 r.
XIII.  Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mogilany z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
XIV. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mogilany za 2020 rok.
XV.  Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury w Mogilanach oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach za 2020 rok.
XVI.  Dyskusja i podjęcie uchwał:
1.    w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2021 rok Nr XXIV/251/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku,
2.    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany,
3.    w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach za rok 2020,
4.    w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań – etap III”,
5.    w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Włosań – Etap III”,
6.    w sprawie udzielenia dotacji celowej inwestycyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w Mogilanach na lata 2022-2026.
XVII. Interpelacje i zapytania.
XVIII. Wolne wnioski.
XIX.  Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                          PRZEWODNICZĄCY
                                                                                                                RADY GMINY
                                                                                                            Zbigniew Staszczak

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: