Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Logo

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej
 
w dniu 24 czerwca 2021 roku o godz. 11.00
w sali narad Urzędu Gminy Mogilany
 
Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, Komisji Gospodarczo – Komunalnej i Komisji Oświatowo – Społecznej.
 
 
Porządek posiedzenia:

I.    Dyskusja i opiniowanie uchwał :
1.    w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mogilany wotum zaufania,
2.    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Mogilany oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2020 rok,
3.    w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mogilany za 2020 rok,
4.    w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2021 rok Nr XXIV/251/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku,
5.    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany,
6.    w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach za rok 2020,
7.    w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań – etap III”,
8.    w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Włosań – Etap III”,
9.    w sprawie udzielenia dotacji celowej inwestycyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w Mogilanach na lata 2022-2026.
II.    Sprawy bieżące.
 
 
                                                                                                                       PRZEWODNICZĄCY
                                                                                                                      Komisji Budżetowej
                                                                                                                           Zofia Węglarz
Podziel się na:
© Mogilany.pl. 2014 Projekt i wykonanie Canviar.pl