Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

Oddział Małopolski PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnościami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełno-sprawnościami. Ułatwiamy podjęcie pracy oraz życie wśród innych ludzi, w rodzinie i społeczeń-stwie. Naszym celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych. Dbamy o usuwanie barier w życiu codziennym, nauce, pracy i pełnieniu ról społecznych. Wśród rea-lizowanych obecnie programów skierowanych do osób indywidualnych są m.in. „Aktywny samo-rząd” oraz „Rehabilitacja kompleksowa”. Formy wsparcia przewidziane w programach PFRON doty-czą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób z niepełnospraw-nościami.
 
Proteza, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym - złóż wniosek przez SOW!
Termin mija 31 sierpnia br.

Oddział Małopolski PFRON informuje, że w ramach programu „Aktywny samorząd” do 31 sierpnia br. osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z takich form wsparcia jak np. dofinansowanie kosztów:

•    zakupu sprzętu elektronicznego,
•    oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
•    uzyskania prawa jazdy,
•    zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
•    utrzymania sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycz-nym,
•    zapewnienia opieki dla osoby zależnej np. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszko-lu,
•    zakupu protezy kończyny i utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy.
 
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy. Wnioski należy składać za pośrednictwem SOW – Systemu Obsługi Wsparcia  finansowanego ze środków PFRON.
 
 
 
 
„Aktywny Samorząd” i SOW:
Tel: 12 31 21 411, 12 31 2 1 416
Infolinia SOW: 800 889 777
 
aktywny samorzad

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: