Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372, dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany, zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się

w dniu 30 grudnia 2021 roku o godz. 10.00
w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

Porządek obrad:

I.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II.    Przedstawienie porządku obrad.
III.   Informacja Wójta Gminy Mogilany.
IV.    Dyskusja i podjęcie uchwał:
1.    w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2021 rok Nr XXIV/251/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku;
2.    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;
3.    w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2022 rok;
4.    w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;
5.    w sprawie przyjęcia planu potrzeb Gminy Mogilany w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2022;
6.    w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mogilany na rok 2022;
7.    w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w roku 2022;
8.    w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/318/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej inwestycyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogilanach na lata 2022-2026;
9.    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości;
10.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości;
11.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości;
12.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części  nieruchomości.
V.    Interpelacje i zapytania.
VI.  Wolne wnioski.
VII. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Staszczak

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: