Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

PROJEKT „MAŁOPOLSKA NIANIA”

Rusza Projekt „Małopolska Niania”

W dniu 28 września 2017 r. Rada Gminy Mogilany  podjęła uchwałę Nr XXXIII/284//2017 w sprawie ustanowienia świadczenia „Małopolska Niania”.

Projekt „Małopolska Niania” adresowany jest do rodziców zamieszkałych na terenie Gminy Mogilany, podejmujących zatrudnienie lub pozostających w zatrudnieniu, sprawujących opiekę nad dziećmi, które ukończyły 20-sty tydzień życia ale do dnia 31 sierpnia 2018 r. nie ukończą 3 lat ( w szczególnie uzasadnionych sytuacjach - 4 roku życia).

Zasady realizacji Projektu określone zostały w Regulaminie stanowiącym załącznik do wyżej wymienionej uchwały. Projekt „Małopolska Niania” jest realizowany w ramach współpracy z Województwem Małopolskim i ma charakter pilotażowy - pozwoli zarówno na udzielenie comiesięcznego wsparcia finansowego 3 rodzinom jak i szacowanie potrzeb w zakresie zapotrzebowania na tego typu usługi. Ma również na celu wspieranie zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia, które z powodu wieku mogą mieć trudności w znalezieniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Wnioski o przyznanie świadczenia „Małopolska Niania” należy składać w okresie od 16 października do 27 października br. wyłącznie na drukach stanowiących załącznik do Regulaminu wraz z dokumentami określonymi w Regulaminie. Dokumenty rekrutacyjne można składać na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Mogilany  ul. Rynek 2 oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogilanach, Rynek 2 w godzinach pracy urzędów. Można je również przekazać za pośrednictwem poczty lub kuriera. W każdym przypadku powinny być złożone w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Małopolska Niania” . O złożeniu dokumentów w terminie decyduje data ich wpływu.

Lista rodzin, które uzyskały świadczenie opracowana będzie w oparciu o liczbę punktów jaka zostanie przyznana każdej z rodzin w oparciu o informacje zawarte w złożonym wniosku i dokumentach. Oceny spełniania lub nie spełniania kryterium merytorycznego a tym samym wstępnej analizy liczby możliwych do uzyskania punktów można dokonać samodzielnie poprzez lekturę kryteriów zawartych w Karcie oceny merytorycznej stanowiącą załącznik do Regulaminu. Otrzymanie niewielkiej ilości punktów lub ich brak nie oznacza braku możliwości ubiegania się o przyznanie świadczenia – nie wiemy przecież w jakiej sytuacji będą inne rodziny, które zdecydują się na złożenie wniosku.

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną w dniu 3 listopada  2017 r.

W celu wyeliminowania pomyłek przy sporządzaniu dokumentacji rekrutacyjnej warto dokonać samodzielnej oceny wypełnionego już wniosku za pomocą informacji zawartych w Karcie oceny formalnej i Regulaminie.

Świadczenie „Małopolska Niania” w wysokości 1500,00 zł. miesięcznie będzie przysługiwało przez kolejnych 10 miesięcy, począwszy od 1 listopada 2017 r. i będzie realizowane z udziałem środków finansowych Województwa Małopolskiego. Realizatorem zadania będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach.

Szczegółowe informacje dotyczące Projektu i zasad jego realizacji udzielane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach  pod nr telefonu 12 270-10-25  przez Panią Annę Ciaputa.

Wzory wniosków oraz Regulamin określający zasady ubiegania się i realizacji świadczenia oraz Karty oceny formalnej i merytorycznej można pobrać poniżej.

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych Województwa Małopolskiego
1. MalopolskaNiania

Rusza Projekt „Małopolska Niania”

W dniu 28 września 2017 r. Rada Gminy Mogilany  podjęła uchwałę Nr XXXIII/284//2017 w sprawie ustanowienia świadczenia „Małopolska Niania”.

Projekt „Małopolska Niania” adresowany jest do rodziców zamieszkałych na terenie Gminy Mogilany, podejmujących zatrudnienie lub pozostających w zatrudnieniu, sprawujących opiekę nad dziećmi, które ukończyły 20-sty tydzień życia ale do dnia 31 sierpnia 2018 r. nie ukończą 3 lat ( w szczególnie uzasadnionych sytuacjach - 4 roku życia).

Zasady realizacji Projektu określone zostały w Regulaminie stanowiącym załącznik do wyżej wymienionej uchwały. Projekt „Małopolska Niania” jest realizowany w ramach współpracy z Województwem Małopolskim i ma charakter pilotażowy - pozwoli zarówno na udzielenie comiesięcznego wsparcia finansowego 3 rodzinom jak i szacowanie potrzeb w zakresie zapotrzebowania na tego typu usługi. Ma również na celu wspieranie zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia, które z powodu wieku mogą mieć trudności w znalezieniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Wnioski o przyznanie świadczenia „Małopolska Niania” należy składać w okresie od 16 października do 27 października br. wyłącznie na drukach stanowiących załącznik do Regulaminu wraz z dokumentami określonymi w Regulaminie. Dokumenty rekrutacyjne można składać na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Mogilany  ul. Rynek 2 oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogilanach, Rynek 2 w godzinach pracy urzędów. Można je również przekazać za pośrednictwem poczty lub kuriera. W każdym przypadku powinny być złożone w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Małopolska Niania” . O złożeniu dokumentów w terminie decyduje data ich wpływu.

Lista rodzin, które uzyskały świadczenie opracowana będzie w oparciu o liczbę punktów jaka zostanie przyznana każdej z rodzin w oparciu o informacje zawarte w złożonym wniosku i dokumentach. Oceny spełniania lub nie spełniania kryterium merytorycznego a tym samym wstępnej analizy liczby możliwych do uzyskania punktów można dokonać samodzielnie poprzez lekturę kryteriów zawartych w Karcie oceny merytorycznej stanowiącą załącznik do Regulaminu. Otrzymanie niewielkiej ilości punktów lub ich brak nie oznacza braku możliwości ubiegania się o przyznanie świadczenia – nie wiemy przecież w jakiej sytuacji będą inne rodziny, które zdecydują się na złożenie wniosku.

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną w dniu 3 listopada 2017 r.

W celu wyeliminowania pomyłek przy sporządzaniu dokumentacji rekrutacyjnej warto dokonać samodzielnej oceny wypełnionego już wniosku za pomocą informacji zawartych w Karcie oceny formalnej i Regulaminie.

Świadczenie „Małopolska Niania” w wysokości 1500,00 zł. miesięcznie będzie przysługiwało przez kolejnych 10 miesięcy, począwszy od 1 listopada 2017 r. i będzie realizowane z udziałem środków finansowych Województwa Małopolskiego. Realizatorem zadania będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach.

Szczegółowe informacje dotyczące Projektu i zasad jego realizacji udzielane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach pod nr telefonu 12 270-10-25 przez Panią Annę Ciaputa.

Wzory wniosków oraz Regulamin określający zasady ubiegania się i realizacji świadczenia oraz Karty oceny formalnej i merytorycznej można pobrać poniżej.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: