Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

Najistotniejsze działania inwestycyjne w oświacie, w latach 2001- 2017

Najistotniejsze zadania inwestycyjne w oświacie, na rok 2017, na podstawie Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 12 stycznia 2017 roku
 

2017 rok

 1. Projekt wymiany dachu w SP Lusina- 100.000,00 zł
 2. Projekt budowy Sali gimnastycznej przy SP w Lusinie-
 3. Budowa kanalizacji z pom. Przyziemia w SP Włosań- 30.000,00 zł
 4. Wymiana kotła gazowego w SP Buków- 15.000,00 zł
 5. Wykonanie dokumentacji projektowej Sali gimnastycznej przy SP w Konarach- 30.000,00 zł
 6. Projekt i wymiana kotła gazowego w PS Mogilany- 15.000,00 zł
 7. Zakup i montaż urządzeń placu zabaw przy PS w Libertowie- 10.000,00 zł
 8. Uruchomienie kuchni w Przedszkolu w Libertowie (wyposażenie)-

Najistotniejsze zadania inwestycyjne w oświacie, w latach 2001- 2016, według sprawozdań budżetowych

 

2016 rok

 1. Przebudowa zachodniej części budynku SP w Konarach na Przedszkole Samorządowe. Wykonano roboty budowlane związane z przebudową budynku oraz wykonano prace związane z wyposażeniem przedszkola. Wydatkowano kwotę- 1 174.408,75 zł

 

2015 rok

 1. Przebudowa zachodniej części budynku SP w Konarach na Przedszkole Publiczne. Uaktualniono dokumentację projektową, przedmiary i kosztorysy inwestorskie. Przystąpiono do przebudowy. Wartość robót, zgodnie z podpisaną umową wyniesie 986.803,78 zł. Termin wykonania do 30.05. 2016 roku. Wydatkowano kwotę- 19.680,00 zł
 2. Budowa świetlicy wiejskiej w Konarach. Wykonano koncepcje. Zlecono wykonanie projektu budowlanego. Wartość projektu wyniesie 14.883,00 zł. Termin wykonania do 31.03.2016 roku. Wydatkowano kwotę- 2.460,00 zł
 3. Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Libertowie. Wykonano roboty wykończeniowe. Zakończono instalację wod.- kan., c.o. elektryczną, wentylacji mechanicznej. Wykonano instalację domofonową, antywłamaniową, monitoringu zewnętrznego. Utwardzono plac przy budynku, uporządkowano teren. Zadanie zostało odebrane od wykonawcy i przyjęte do użytkowania. Wykonano wyposażenie punktu wydawania posiłków. Wydatkowano kwotę- 1.049.285,48 zł ( w tym: wydatki niewygasające z roku 2014- 284.670,00 zł)
 4. Budowa budynku Gimnazjum i Hali Sportowo- Widowiskowej w Mogilanach. Utrzymanie placu budowy, dzierżawa kontenera, dozór placu, oświetlenie placu. Wydatkowano kwotę- 73.782,78 zł
 5. Szkoła Podstawowa w Mogilanach, Bukowie, Konarach. Przystosowano pomieszczenia na punkty wydawania posiłków. Wykonano roboty remontowe polegające na wymianie instalacji sanitarnych i elektrycznych, wymianie stolarki, posadzek, okładzin ścian, malowanie pomieszczeń. Wydatkowano kwotę- 44.083,09 zł

Pozostałe
- wykonano czyszczenie rynien w budynkach stanowiących własność Gminy Mogilany- 16.871,17 zł

- wymiana okien w ZS w Gaju- 8.997,45 zł

- wykonanie remontu Gimnazjum w Mogilanach (wymiana drzwi, posadzek i malowanie sal)- 66.897,14 zł

 

2014 rok

 1. Przebudowa budynku magazynowego w Gaju na Kuchnię Cateringową Opracowano projekt. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano roboty budowlane i instalacyjne. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Wyposażono obiekt w urządzenia technologiczne. Uruchomiono kuchnię. Wykonano nawierzchnię asfaltową na placu przy budynku kuchni. Wydatkowano kwotę- 637.709,69 zł
 2.  Wymiana pokrycia dachu, remont kominów, instalacja odgromowa budynku Szkoły Podstawowej we Włosani. Wymieniono pokrycie dachu, wykonano remont kominów, wykonano instalację odgromową, wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej. Wydatkowano kwotę- 122.559,42 zł
 3.  Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mogilanach. Termomodernizacja. Wykonano instalację centralnej ciepłej wody wraz z kolektorami słonecznymi. Wydatkowano kwotę- 38.061,63 zł
 4.  Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w LibertowieUaktualniono dokumentację. Wybrano wykonawcę robót. Wykonano wyburzenia, uzupełnienie elementów konstrukcyjnych, ścianki, wymieniono okna, wykonano tynki wewnętrzne, podkłady pod posadzki, wykonano instalacje elektryczne w zakresie przewodów, wykonano instalacje wod.- kan., c. o. w zakresie rurarzy. Wydatkowano kwotę- 606.641,88 zł ( w tym: wydatki niewygasające – 284.670,00 zł
 5. Remonty placówek oświatowych

- wymieniono mocowanie pokrycia dachu i malowanie dachu budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

- wykonano wymianę posadzek w Szkole Podstawowej w Mogilanach

- wykonano remont kominów w Szkole Podstawowej w Konarach

- wymieniono posadzkę w dwóch salach lekcyjnych w ZS w Gaju

- wykonano punkt wydawania posiłków w Libertowie

 

2013 rok

 1. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mogilanach- Termomodernizacja. Opracowano projekt docieplenia ścian i stropów budynku, wymiany centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody, z montażem kolektorów słonecznych. Uzyskano prawomocną decyzję- pozwolenie na budowę. W przetargu wybrano wykonawców robót. Wykonano ocieplenie budynku i wymianę centralnego ogrzewania. Wykonano instalację odgromową. Na ww. zadanie wydatkowano kwotę 581 135,33 zł
 2. Budowa Sali gimnastycznej przy budynku Gimnazjum w Mogilanach. Opracowano projekt budowlany. Uzyskano prawomocną decyzję- pozwolenie na budowę. Na ww. zadanie wydatkowano kwotę 55 096,76 ( w tym środki niewygasające 26 750,01 zł )
 3. Przebudowa północno- zachodniego skrzydła Zespołu Szkół w Gaju na Przedszkole. Opracowano projekt budowlany. Uzyskano prawomocną decyzję- pozwolenie na budowę. Wykonano zadanie. Uzyskano prawomocną decyzję- pozwolenia na użytkowanie. Na ww. zadanie wydatkowano kwotę 408 503,55 zł.

 Remonty placówek oświatowych

 1. Szkoła Podstawowa we Włosani
  Wymieniono kocioł, zmodernizowano kotłownię do pracy kotłów w kaskadzie.
  Wydatkowano kwotę 27 062,15 zł.
 2. Przedszkole Samorządowe w Mogilanach
  Wymieniono posadzki, okładziny ścian, instalację wod.- kan.
  Wydatkowano kwotę 42 266,49 zł.

Ponadto w ramach remontów placówek oświatowych została rozdysponowana kwota 89 201,72 zł., na pozostałe remonty.

Szkoła Podstawowa w Bukowie 907,34 zakup materiałów do usunięcia awarii w mieszkaniu służbowym Najemcy nauczycielka, zakup ławek ze środków RS Buków
ZS  Gaj 2 995,69 zakup materiałów do malowania lamperii, wykonania altany na śmieci oraz wykonania bramki wejściowej
Szkoła Podstawowa w Konarach 5 814,70 zakup materiałów do ocieplenia klatki schodowej, zabezpieczenie zaplecza oraz zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placówki
Szkoła Podstawowa w Libertowie 36 442,77 zakup materiałów do wykonania remontu pokoju nauczycielskiego, pomieszczeń dla oddziału przedszkolnego wraz z położeniem nowych wykładzin PCV oraz wykonanie odwodnienia na zewnątrz budynku, remont schodów wejściowych do zerówki
Szkoła Podstawowa w Mogilanach 5 476,28 zakup materiałów do remontu kanalizacji, wykonania wylewek, wykonanie zabezpieczeń na grzejniki w sali gimnastycznej, naprawa instalacji elektrycznej w budynku szkoły oraz wykonanie projektu „ aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej w kotłowni
Szkoła Podstawowa we Włosani 27 664,12  zakup materiałów do wykonania remontu schodów wejściowych, modernizacja kotłowni
Gimnazjum w Mogilanach 2 862,97  zakup materiałów do wykonania bramy i bramki wejściowej oraz wykonania daszku nad wejściem
PS Mogilany 3 347,85  zakup materiałów do wykonania zadaszenia schodów wejściowych oraz altany śmietnikowej, naprawa schodów wejściowych

 Urząd Gminy wydatkował  także kwotę 3 690,00 zł na koncepcję przebudowy budynku gospodarczego w Gaju na kuchnię.

 

2012 rok

1. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bukowie wraz z salą gimnastyczną. Zakończono zadanie. Odebrano roboty budowlane od wykonawcy. Wyposażono salę gimnastyczną w stały sprzęt sportowy. Inwestycja otrzymała pozytywne decyzje instytucji oceniających i pozwolenie na użytkowanie. W istniejącym budynku szkoły wykonano wymianę instalacji elektrycznej. Zamontowano monitoring zewnętrzny. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 460 297 zł w ramach działania „Odbudowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Na ww. zadanie wydatkowano kwotę 813 009,74 zł + 110 136,00 (wydatki niewygasające z roku 2011)

2. Budowa Sali gimnastycznej przy budynku Gimnazjum w Mogilanach

Opracowano koncepcję programowo – funkcjonalną sali gimnastycznej dla Gimnazjum w Mogilanach. Koncepcja dostępna na stronie www.mogilany.pl w zakładce „Edukacja → Budowa hali sportowej w Mogilanach”

Na ww. zadanie wydatkowano kwotę 2 706,00 zł.  

 

2011 rok

 1. Budowa Gimnazjum z Halą Sportowo-Widowiskową w Mogilanach. Wstrzymano realizację zadania. Odebrano wykonane roboty od wykonawcy. Przyjęto plac budowy i prowadzony jest jego dozór. Zapłacono faktury za roboty wykonane w 2010 roku- 2 540 444,00 zł
 2. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bukowie wraz z salą gimnastyczną    Wykonano stan surowy zamknięty. Wykonano tynki zewnętrzne z ociepleniem z wyjątkiem obłożenia cokołu kamieniem. Wykonano sieci i przyłącza zewnętrzne. Wykonano instalacje wewnętrzne z wyjątkiem montażu urządzeń, przyborów i osprzętu. Wykonano tynki wewnętrzne i podkłady pod posadzki. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 460 297,00 zł w ramach działania „Odbudowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007- 2013. Na ww. zadanie wydatkowano kwotę 1 204 864,00 zł + 110 136,00 zł (wydatki niewygasające).
 

2010 rok

1. Budowa Gimnazjum z Halą Sportowo-Widowiskową w Mogilanach - 1 999 635,77 zł

2. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bukowie wraz z salą gimnastyczną- 31 743,54 zł

3. Projekt budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lusinie

Opracowanie dokumentacji, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

 

2009 rok

1. Budowa Gimnazjum z Halą Sportowo-Widowiskową w Mogilanach-  2 103 760,00 zł +2 063 891,00 zł (środki niewygasające)

2. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bukowie z sala gimnastyczną – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich- 500 000,00 zł

3. Projekt budowy Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Lusinie

 

2008 rok

 1. Gimnazjum w Mogilanach- 700,000,00 zł
 2. Wymiana instalacji elektrycznej w SP Mogilany i Gimnazjum w Mogilanach- 198,000,00 zł)Rozbudowa monitoringu w ZS im. Jana Pawła II w Gaju oraz Gimnazjum w Mogilanach ok. 10.000,00 zł.
 3. Koncepcja rozbudowy szkoły w SP Lusina o salę gimnastyczną- 7.000,00 zł
 4. Opracowanie koncepcji dokumentacji szkoły- SP Buków – rozbudowa- 15.600,00 zł
 5. Projekt i wymiana instalacji elektrycznej, gazowej i wod.- kan, malowanie sal, pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym w Mogilanach
 6. Nawierzchnia boiska przy ZS im. Jana Pawła II w Gaju- 79.000,00 zł
 

2007 rok

1. Rozbudowa SP w Libertowie o dodatkowe sale lekcyjne i salę gimnastyczną z zapleczem – wydatkowano kwotę 2.464.253 zł + 85.000 zł (środki niewygasające)

2. Projekt na budowę Sali gimnastycznej przy SP w Bukowie – wydatkowano kwotę 35 zł + 51.972 zł (środki niewygasające)

3. Rozbudowa monitoringu w SP i Gimnazjum w Mogilanach oraz ZS Gaj – wydatkowano kwotę 14.022 zł

4. Remont przedszkola Samorządowego w Mogilanach – wydatkowano kwotę 189.054 zł

5. Projekt remontu filii Przedszkola Samorządowego w Libertowie – wydatkowano kwotę 8.105 zł +36.234 zł (środki niewygasające)

6. Przebudowa zachodniej części budynku SP w Konarach na Przedszkole Samorządowe (wykonano projekt budowlano-wykonawczy) – wydatkowano kwotę 27.165 zł + 6.588 zł (środki niewygasające)

7. Budowa Gimnazjum w Mogilanach

Wykonano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę, wykonano projekt wykonawczy, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych – 605.639 zł

8. Projekt oczyszczalni dla ZS w Gaju – wydatkowano kwotę 31.659 zł

9. Boisko sportowe ZS w Gaju – wydatkowano kwotę 2.515 zł + 111.467 zł (środki niewygasające)

 

2006 rok

1. Rozbudowa SP w Libertowie o dodatkowe sale lekcyjne i salę gimnastyczną – wydatkowano kwotę 495.059 zł

2. Budowa Gimnazjum w Mogilanach – wydatkowano kwotę 35.520 zł

3. Wjazd i parking przy SP we Włosani – wydatkowano kwotę 18.000 zł

4. Modernizacja i remonty placówek oświatowych:

     - SP Buków – wydatkowano kwotę 36.235 zł

      - SP Włosań – wydatkowano kwotę 33.583 zł

      - SP Lusina – wydatkowano kwotę 7.716 zł

      - SP Mogilany – wydatkowano kwotę 6.000 zł

     - Gimnazjum w Mogilanach –wydatkowano kwotę 14.145 zł

     - Przedszkole w Mogilanach – wydatkowano kwotę 4.064 zł

     - ZS Gaj – wydatkowano kwotę 9.023 zł

 

2005 rok

 1. 1.Budowa biblioteki gminnej i Sali narad (opracowano program funkcjonalno -użytkowy, uzgodniono sposób współfinansowania przez KBS)

Wydatkowano kwotę 12.229 zł

 1. 2.Budowa SP w Konarach

W wyniku przetargu zakupiono pierwsze wyposażenie pomieszczeń  – wydatkowano kwotę 9.658 zł

3. Budowa Sali gimnastycznej SP we Włosani – wydatkowano kwotę 1.021.051 zł

4. Rozbudowa SP w Libertowie z salą gimnastyczną – wydatkowano kwotę 12.489 zł

 

2004 rok

1. Budowa SP w Konarach – 980.011 zł (w tym z wydatków niewygasających z roku 2003 – 696.175 zł)

2. Remont SP w Bukowie – 19.288 zł

3. Remont SP w Libertowie – 27.926 zł

4. Remont SP w Lusinie – 17.957 zł

5. Remont SP i Gimnazjum w Mogilanach – 73.938 zł (wydatki bieżące)

6. Remont ZS im. Jana Pawła II w Gaju – 146.994 zł

7. Remont Przedszkola w Mogilanach – 6.903 zł

8. Budowa Sali gimnastycznej SP we Włosani – wydatkowano kwotę 54.905 zł (kwota 75.000 zł została przekazana na wydatki niewygasające ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową)

 

2003 rok

1. Budowa szkoły w Konarach – wydatkowano kwotę 806.772 zł (w tym wydatki niewygasające 703.958 zł)

2. Remont sali gimnastycznej przy SP w Mogilanach – wydatkowano kwotę 96.765 zł

3. Malowanie dachów w ZS w Gaju – wydatkowano kwotę 49.756 zł

4. Remont SP w Bukowie – wydatkowano kwotę 21.845 zł

5. Remont SP w Libertowie – wydatkowano kwotę 50.735 zł

6. Wymiana stolarki okiennej (SP Mogilany, Buków, Lusina- 37.978 zł

7. Wymiana kotła C.O. w SP w Libertowie – wydatkowano kwotę 6.007 zł

8. Projekt Sali gimnastycznej przy SP we Włosani – wydatkowano kwotę 29.890 zł (wyd. niewygasające)

9. Montaż stolarki okiennej w gimnazjum w Gaju – wydatkowano kwotę 27.000 zł

 

2002 rok

1. Modernizacja budynku SP w Libertowie – wydatkowano kwotę 19.403 zł

2. Modernizacja budynku SP w Bukowie – wydatkowano kwotę 70.150 zł

3. Budowa stołówki w SP w Mogilanach – wydatkowano kwotę 44.642 zł

4. Wymiana dachu na SP w Lusinie – wydatkowano kwotę 25.812 zł

5. Wymiana stolarki okiennej w szkołach – wydatkowano kwotę 146.224 zł

6. Modernizacja kotłowni w Przedszkolu w Libertowie – wydatkowano kwotę 58.657 zł

7. Budowa oczyszczalni przy SP Buków – wydatkowano kwotę 42.100 zł

 

2001 rok

1. Budowa szkoły w Konarach – wydatkowano kwotę 379.854 zł

2. Remont dachu na budynku SP w Libertowie – wydatkowano kwotę 60.000 zł

3. Budowa oczyszczalni ścieków przy SP w Bukowie – wydatkowano kwotę 22.571 zł

4. Wymiana dachu na przedszkolu w Libertowie (zapłacono za roboty wykonane w 2000 roku) – wydatkowano 58.000 zł

 

Opr. Jolanta Jurkiewicz

 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
 • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
 • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
 • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: