2014-04-15 10:24

2014-03-27 12:02

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 kwietnia 2014 roku nastąpi zmiana w godzinach pracy Urzędu tj:

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

 

2014-04-09 14:42

Informujemy że 25 kwietnia b.r. od godziny 9:00 do godziny 16:00 będzie możliwość wykonania bezpłatnych badań mammograficznych dla kobiet w wieku 59- 69 lat. Szczegóły w załączniku.

2014-03-04 13:23

WÓJT GMINY MOGILANY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na najem budynku stanowiącego własność Gminy Mogilany

Szczegóły w BIP

 

2014-04-07 15:09

Informujemy, iż Bonifraterska Fundacja Dobroczynna  utworzyła BONIFRATERSKI OŚRODEK MEDIACJI. Profesjonalni mediatorzy oferują swoje wsparcie w każdej sytuacji konfliktu.

Mediacje dla mieszkańców gminy Mogilany prowadzone są bezpłatnie, w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego przez Gminę Mogilany.

2014-04-04 08:34

Szanowni Państwo !

Przypominamy, że w miesiącu kwietniu br. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Harmonogram odbioru sprzetu

2014-04-03 10:24

1 kwietnia 2014 r. do Warszawy przyjechała delegacja z Mogilan na spotkanie robocze w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, w sprawie poprawy bezpieczeństwa na Zakopiance.

2014-03-25 14:39

Komunikat Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie bezumownego użytkowania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Treść Komunikatu

2014-03-14 09:55


Azbest należy do odpadów stwarzających szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi, dlatego też sukcesywnie należy go usuwać z Naszego otoczenia. Zgodnie z prawem wszystkie wyroby zawierające azbest muszą być usunięte w Polsce do 2032 roku.

Partnerzy:
Sasd Republika Węgierska - partner gminy mogilanyUntersteinach Republika Federalna Niemiec - partner gminy mogilanyPolitechnika Krakowska - partner gminy mogilanywrota Małopolski - regionalny portal informacyjnyZwiązek Powiatów Polskich