Menu

Rada Gminy

Rada Gminy Mogilany - będąca organem stanowiącym Gminy - składa się z 15 Radnych, będących reprezentantami poszczególnych sołectw, wybranych zgodnie z ordynacją wyborczą w wyborach powszechnych
 
W wyborach samorządowych 2014 roku, mieszkańcy Gminy Mogilany wybrali swoich przedstawicieli:
 • Grzegorz Stokłosa (Przewodniczący Rady Gminy)
 • Renata Strzebońska (Wiceprzewodniczący Rady Gminy)
 • Joanna Nowicka (Wiceprzewodniczący Rady Gminy)
 • Tadeusz Gniadek
 • Maria Kotarba
 • Lucyna Kufrej
 • Grzegorz Malik
 • Rafał Młynarczyk
 • Małgorzata Okarmus
 • Jerzy Przeworski
 • Zbigniew Staszczak
 • Tadeusz Strzeboński
 • Czesław Szczurek
 • Ewa Walczak
 • Alicja Wodziańska - Berbeka

Rada Gminy powołała Stałe Komisje:

 

Komisja Budżetowa

działa w zakresie spraw budżetu i gospodarki finansowej Gminy.

Skład Komisji:

 • Małgorzata Okarmus – Przewodniczący
 • Zbigniew Staszczak - Zastępca Przewodniczącego
 • Maria Kotarba                                                          
 • Renata Strzebońska                                                    
 • Alicja Wodziańska-Berbeka                                 
 • Czesław Szczurek  

 

Komisja Rewizyjna

jest Stałą Komisją powołaną w celu kontrolowania działalności Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy.
Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk. Komisja bada i ocenia materiały z kontroli działalności Wójta, jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek pomocniczych gminy, dokonywanych przez inne podmioty. Powyższe dotyczy także materiałów z kontroli zewnętrznych.

Skład komisji :

 • Ewa Walczak– Przewodniczący                                              
 • Jerzy Przeworski – Zastępca                                     
 • Tadeusz Gniadek                                                                            
 • Maria Kotarba                                                              
 • Małgorzata Okarmus                                             
 • Tadeusz Strzeboński                                                 
 • Grzegorz Malik

 

Komisja Gospodarczo-Komunalna

działająca w zakresie: planowania przestrzennego, mienia komunalnego, inwestycji i remontów, utrzymania i modernizacji dróg gminnych, rolnictwa, rzemiosła i usług, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, utrzymywania porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Skład komisji :

 • Grzegorz Malik – Przewodniczący                       
 • Tadeusz Gniadek  – Zastępca                    
 • Grzegorz Stokłosa                                                     
 • Jerzy Przeworski                                                                          
 • Czesław Szczurek                                                         
 • Rafał Młynarczyk                                                        
 • Tadeusz Strzeboński                                                     
 • Alicja Wodziańska- Berbeka                                
 • Renata Strzebońska

 

Komisja Oświatowo-Społeczna

działająca w zakresie: oświaty, wychowania i kultury, kultury fizycznej, sporty i turystyki, promocji Gminy, zdrowia i opieki społecznej.

Skład komisji:

 • Zbigniew Staszczak – Przewodniczący
 • Ewa Walczak  – Zastępca                                           
 • Joanna Nowicka                                                         
 • Lucyna Kufrej                                                
 • Rafał Młynarczyk

 

Do wspólnych zadań Komisji Stałych Rady Gminy należy:

 • opiniowanie projektu budżetu oraz sprawozdania z wykonania budżetu,
 • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Radę lub należących do jej kompetencji,
 • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opiniowanie projektów uchwał przedstawionych przez Wójta,
 • kontrola realizacji uchwał Rady i zadań Gminy w zakresie spraw, dla których Komisja została powołana.

Godziny przyjęć radnych:
 
Przewodniczący Rady Gminy Mogilany  przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków
w poniedziałki w godzinach 16.30 – 18.00, pokój nr 4B (wejście od strony parku)
w Urzędzie Gminy Mogilany ul. Rynek 2
 
INFORMACJA
 
Od 1 lipca do 31 sierpnia 2017 r. dyżury Przewodniczącego Rady Grzegorza Stokłosy odwołane.
 
tel. centrala: 12 270 10 13 w. 247
 
 
Radny Rady Gminy Mogilany Jerzy Przeworski
pełni dyżur w II poniedziałek miesiąca
w godz. 16.30 - 17.30
w budynku LKS Gajowianka
 
Dyżur  nie będzie pełniony do odwołania
Poniżej dane do kontaktu:
 
tel. 668 352 235
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
 • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
 • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
 • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: